headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Träff med Företagarrådet i Umeå

20 dec 2019
Den 11 december träffades Företagarrådet igen.

Mötet ägde rum på restaurang Cinco. Från Umeå kommun deltog flera politiker, bland andra Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Thomas Wennström (S), Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C). Näringslivschef Peter Junebland och en rad tjänstemän var också på plats liksom de lokala företagare som ingår i rådet.

Temat för träffen var upphandling, regelverk och förutsättningar/utmaningar för lokalt företagande. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap