headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagandet i Skellefteå

15 nov 2018
Visste du att det finns 10 504 jobb i de små företagen i Skellefteå? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 824 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Företagarna har tagit fram en unik rapportserie där småföretagens betydelse i Sveriges samtliga kommuner illustreras - här kan du läsa om småföretagen i Skellefteå.

I Skellefteå finns 4 802 arbetsställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 92,5 procent har färre än 50 anställda. Småföretagen utgör en stor majoritet av samtliga företag i kommunen. Under 2017 startades dessutom 280 nya företag i Skellefteå enligt statistik från Bolagsverket. Bakom varje företag finns en företagare som vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning.

Småföretagen skapar 4 av 5 jobb i Sverige. Även i Skellefteå skapar småföretagen flest jobb. Totalt har antalet jobb i småföretagen ökat med 2 624 sedan 1990. I större företag försvann 647 jobb under samma period och den offentliga sektorn har vuxit med 803 jobb. I Västerbottens län skapades 15 603 jobb i småföretagen under perioden 1990–2016 och i hela Sverige handlar det om 837 000 nya jobb! 10 504 jobb finns i kommunens småföretag. Det är 30 procent av samtliga jobb i kommunen och 50 procent av jobben i privata företag.

I Skellefteå står offentliga sektorn för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. Den totala kommunala skattesatsen i Skellefteå är 34 procent, varav 11,3 procent till landsting och 22,7 procent till kommunen. Årsintäkterna från den kommunala skattesatsen är 3 139 miljoner kronor (SCB). 26 procent av skatteintäkterna kommer från småföretag och deras anställda vilket motsvarar: 824 miljoner kronor.

89 procent av småföretagare i länet vill växa och 78 procent ser goda expansionsmöjligheter! Nästan alla företagare upplever dock begränsningar i deras tillväxtmöjligheter. Största tillväxthindret i Västerbottens län är, enligt Småföretagsbarometern, "svårt att finna lämplig arbetskraft". Näst största hinder som företagare upplever är "tuff konkurrens" och efter det följer "höga arbetskraftskostnader".

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Läs hela rapporten här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap