headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

För dig som söker företagslån

Finansieringsproblematiken är stor för många företag som vill starta igång eller utveckla sin verksamhet. Problematiken lyfts från olika håll där tex Företagarnas finansieringsrapport och skrivelsen till Region 10 båda belyser vad som händer när företagen inte får låna pengar. Vi måste jobba från olika håll för att skapa möjlighet för företag som har ett lånebehov.
Publicerad 11 jun 2018

Genom projekten Företagarnas Affärsutveckling och Möjligheternas Region har vi tillsammans fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån.

Företagarna Västerbotten och Näringslivsfunktioner inom Region 10 har efter kontakt med företagare och finansiärer bland annat identifierat att många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Genom projekten Företagarnas Affärsutveckling och Möjligheternas Region har vi tillsammans fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när de ska söka företagslån.

Denna insats där vi tagit fram en checklista och en kort informativ film, är en del i ett övergripande arbete som många är med i för att underlätta för företagen att låna pengar säger Erika Hjukström och Anna Isaksson.

 

Erika Hjukström, Storumans kommunföretag AB, tfn 072-2491636,
 E-post: erika.hjukstrom@storuman.se

Anna Isaksson , Företagarna Västerbotten, tfn 070-2243700,
E-post: anna.isaksson@foretagarna.se  

 

För att läsa mer, se filmen och hela checklistan klicka här

 

           


Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS


Coronakrisen