headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarnas Affärsutveckling gör skillnad!

8 jan 2018
Företagarna Västerbotten har under många år arbetat med riktade utvecklingsinsatser mot små- och medelstora (SME) företag i länet, och med begränsade medel åstadkommit stora förbättringsinsatser. Nu har vi påbörjat ett samarbete med Umeå Universitet Holding AB i vilket fokus är utveckling av nya eller befintliga affärsidéer hos länets företagare. Utifrån efterfrågestyrda hjälpinsatser skapas nya tjänster och produkter som utvecklar företaget positivt.

För att åstadkomma en fortsatt positiv tillväxt i vår region är det viktigt att också ge stöd och erbjuda insatser i etablerade företag. Dessa företagare har arbetat med sin affärsplan under en längre tid, har egen personal, ett nätverk och en kundkrets som tillsammans med andra viktiga delar behövs för ett företagande. Förutom det egna kapitalet i form av pengar, personal och nätverk så behövs även tid och kunskap för att utveckla nya idéer.

Många gånger är det just bristen på tid och kunskap samt att ta dessa idéer vidare som gör att idéer blir liggande i byrålådan. Därför är det viktigt att stödinsatser ges även till etablerade företag, och inte glöms bort eller tas för givet. Att det blir en spridning både gällande plats, bransch och kön är viktigt, alla ska ha en möjlighet att få ta del av insatserna.

Organisationen Företagarna finns i hela länet, med lokala föreningar i kommunerna samt en regional verksamhet arbetar vi för att driva och underlätta för SME företagen.

Aktiviteten Företagarnas affärsutveckling hjälper företag runt om i länet med olika produkt- och tjänsteutvecklingsinsatser.

Företaget Ullkraft i Bjurholm, Turistföretag i Kittelfjälls området samt företaget Umlax AB i Lycksele är exempel på företag som fått hjälp via Företagarnas Affärsutveckling och det möjliggjorde att gå från en idé, till koncept, prototyp och validering till kommersialisering.

  • Att ta fram en ny produkt, hitta nya marknader och kunna paketera sin produkt är
    A och O för att få kunderna att köpa produkten eller tjänsten. Den hjälp vi fick möjliggjorde detta för företagen i området, säger Jenny Berg, Destination Kittelfjäll.
  • Vi hade en redan befintlig säljande produkt och vi ville använda något av den biprodukt som vi tidigare inte tog tillvara på, dvs. rommen, och vidareutveckla det till en egen premiumprodukt, säger Anna-Carin Jonsson VD Umlax, som med hjälp av Företagarnas Affärsutveckling nått ut på nya marknader.

Att vara med och stötta utvecklingen för fler innovativa företag samt skapa nya tjänster i Västerbotten, både vid kusten samt i inlandet är viktigt utifrån flera aspekter. Positiv företagsutveckling med ekonomisk tillväxt påverkar antal arbetstillfällen och är bl.a. en förutsättning för ökade skatteintäkter till välfärdssystemet.   

 Företagarna Västerbotten            

Anna Isaksson Asplund                                                                      Jonas Nordin                                 
ansvarig för affärsutveckling                                                           regionchef                                                                 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap