headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Byggnadsmiljö i norr fick hjälp att ta fram ny prototyp

15 jan 2018
Byggnadsmiljö i norr har med hjälp av Företagarnas Affärsutveckling tagit fram en ny prototyp. Vi har intervjuat Stefan Lindberg, ägare av företaget som berättar om detta samarbete.

Berätta om er verksamhet.

Byggnadsmiljö i Norr AB har sitt säte i Umeå men är verksamt i hela Sverige. Vi har kunskaper inom flera grenar inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi erbjuder tjänster inom nyproduktion som exempelvis kontrollansvarig enl PBL och entreprenadbesiktning. Vi hjälper till med att planera och strukturera fastigheter via status och underhållsplanering samt miljöinventering. Sist men inte minst utreder vi skador och problem i fastigheter.

Vilka utmaningar har ni?

Jag är relativt ny som egenföretagare men har många års erfarenhet inom branschen. Utmaningar för mig är att skapa en marknad, samtidigt som jag har många idéer som jag vill realisera och som jag tror på som delar och komplement till min affärsidé.

Jag har många idéer på hur min affärsidé och mina produkter kan bli fler. En idé som jag hade fick jag nu möjlighet att i första läget pitcha mot en grupp personer som på olika vis kunde ge mig bra feedback utifrån deras position och kunskap. Det var väldig lärorikt och jag fick med mig saker som gjorde att jag tänkte lite annorlunda kring min befintliga idé.  Det blev en första verifiering.

Denna idé är en tjänst som riktar sig mot konsumenter gällande underhållsinventering av fastigheter, något som inte finns på marknaden idag.  Projektet gjorde det möjligt att gå från idéfas-konceptfas-prototypfas- valideringsfas.  Genom att vi jobbade i ett team på tre personer arbetades det fram en första prototyp på denna tjänst. Vikten av detta var att jag i nästa steg kan visa denna för potentiella köpare. Därefter skall den implementeras i mitt system och då kommer jag att fortsätta samarbeta med en person som också varit med i hela processen.

 Vad har ni fått med er av detta samarbete? 

Genom att vi fick möjligheten att få in personer med lämplig kunskap och kompetens som kunde jobba tillsammans med oss för att realisera idén kunde vi ta fram en prototyp och det blev enormt bra. Jag har börjat ta fram en helt ny produkt på marknaden. Det här är en process som tar tid, kunskap måste finnas samt pengar. Möjlighet att kunna göra en behovsanalys, workshop, få projektledning, utveckling och framtagande av prototyp samt testning av detta har varit en förutsättning för att jag ska kunna gå vidare med denna idé. Det är en bit kvar och jag arbetar nu med att implementera denna del men förarbetet är genomfört och det är en förutsättning för fortsatt arbete.

                          

                                                   

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap