headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Äntligen har de en produkt under eget namn!

9 jan 2018
Umlax AB tog hjälp av Företagarnas Affärsutveckling och resultatet blev en ny produkt som lanseras under eget namn. Här berättar Anna-Carin Jonsson, vd på Umlax.

Berätta om er verksamhet

Umlax är ett exporterande företag som har sitt säte i Lycksele. Deras produkt är att odla Fjällröding i Svenska Lappland och de har tillstånd att odla i reglerade vattendrag. Företaget har en egen förädlingsanläggning i Vilhelmina där de rensar och filerar fisken. Idag är det 40 tal anställda på företaget.

Vilka utmaningar har ni?

Den stora utmaningen är att få fisken att växa och överleva. Vi lever i symbios med naturen och ibland är vädret perfekt för fisken och nästa år kan det vara mindre gynnsamt. Detta är faktorer som är svåra att kontrollera och som vi måste anpassa oss efter och lära av hela tiden.

 Att vi är  geografiskt  utspridda på ett stort område gör att vi har en utmaning i att få alla anställda att känna att vi tillhör samma bolag. Det blir lätt subkulturer och egna sätt att jobba på. Detta jobbar vi med ständigt och vi tycker att det blivit bättre men kräver mycket tid.

En annan utmaning är att alltid sålt via grossist vilket gjort att vårt varumärke till slutkonsument är svagt. Det är utifrån detta som vi tagit hjälp av Företagarna och Företagarnas Affärsutveckling att ta fram en egen produkt och lansera den under Umlax namn. Försöket med rom från fjällröding är ett led i att bli mera känd hos slutkonsumenten då vi säljer den under eget varumärke.

Vi hade en redan befintlig säljande produkt och vi ville använda något som vi tidigare inte tog tillvara på, dvs. rommen, och vidareutveckla det till en egen premiumprodukt.

Vi hade börjat fundera och experimentera med rommen men med hjälp av projektet Företagarnas Affärsutveckling sattes det ihop en grupp experter som tillsammans med vår ledningsgrupp tittade på denna produkt utifrån konceptfas-prototypfas- valideringsfas. Projektgruppen via Företagarna hade möten med Umlax ledningsgrupp, gjorde intervjuer med anställda och kunder. Kunderna fick även svara på en enkät, så att vi kunde göra en inpacktav denna nya premiumprodukt.

Detta arbete mynnade ut i en ny produkt ”fjällrödingrommen” och framtagandet av en varumärkesplattform och ett kommunikationskoncept där Harmoni blev nyckelordet och kommunikationskonceptet blev en ”Fiskindustri i harmoni”.

Vi fick också tips och råd hur vi skulle tänka kring grafisk profil, förpackning av rommen etc. Den 16 oktober lanserade vi denna premiumprodukt på Restauranggalan för 500 personer.

Vad har ni fått med er av detta samarbete? 

Vi har en helt ny egen produkt – Fjällrödingrommen, vi har tagit tillvara på en redan befintlig produkt och utformat en premiumprodukt för export.

Vi har också fått en röd tråd i vår kommunikation, i dagsläget mest internt. Men även i de annonser vi haft externt  sedan detta lanserades. Detta kommer vi att jobba mer med framåt. Vi känns mer trovärdiga och genomtänkta.

Projektgruppen har hjälpt oss att se oss själva och de vi verkligen är utan att för den skull försköna. Det känns realistiskt och klokt.

Tillväxten via rommen tror vi ska komma men det är för tidigt att säga ännu. Men vi har fått mycket uppmärksamhet via priser  under hösten såsom Årets Mediapris och det tror jag detta varit en frukt av. Vi har fått hjälp med publicering via sociala medier och pressmeddelanden.

 Vad har ni sett för effekter efter denna satsning?

Vi hade tankar om att skapa en egen produkt själva men tack vare att Företagarna gick in och hjälpte oss med detta med rätt kompetens och framtagandet av prototyp, förpackning och lansering så blev det gjort och bra gjort. Jag har svårt att tro att vi hade klarat det själva eftersom vardagens prioriteringar upptar all tillgänglig tid.

Att få stöd som etablerad företagare är viktigt och många gånger ”glöms de bort”. För att ta nästa steg och växa behövs en ”knuff” även för etablerade företag. Många är både rädda och kan behövas stöd för att  få modet att växa, andra har helt enkelt inte tid, kunskap eller råd. Denna insats som gjordes för oss gjorde detta möjligt!

                             

                                             

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap