För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas skarpa varning till Kils kommun: "Möjliggör företagsetablering"

Publicerad 14 nov 2022
I en skrivelse till Kils kommun skriver Företagarnas regionchef Eva Cooper och Jan Elofsson, ordförande Företagarna Södra Värmland att de är mycket bekymrade gällande planerna för utvecklingen och exploateringen av området Runnevåls.
Företagarnas regionchef i Värmland Eva Cooper och Jan Elofsson, ordförande Företagarna Södra Värmlandl har skickat en skrivelse till Kils kommun.

På många sätt är Kil en fantastisk plats att driva företag i. På kommunens hemsida kan man under rubriken ”Lediga lokaler och mark” läsa att ”Kil har ett varierat näringsliv med ett stort antal företag inom många olika näringsgrenar. Större industrier blandas med många mindre företag.”

Detta är något som vi på Företagarna vill värna och utveckla. Genom det kommunala planmonopolet har kommunen mycket att säga till om när det kommer till hur mark tas i anspråk. Företagarna vill att Kils kommun ska fortsätta göra det lättare att starta och driva företag - och att vi ska ha de bästa förutsättningarna i landet när det kommer till nyetablering. Därför måste kommunen fortsätta möjliggöra mark för företagsetablering, både för växande befintliga företag och för nya verksamheter.

Fullfölj åtagandet för att öka företagsetableringar

Därför är vi också mycket bekymrade vad gäller planerna för utvecklingen och exploateringen av område Runnevåls industriområde. Kommunen har kommit långt i arbetet med att avverka och markbereda 17 hektars etableringsyta. Vi har fått signaler om att arbetet nu riskerar att stoppas och vill med denna skrivelse göra en tydlig hemställan till Kils kommun om att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda etableringsmark.

Kommunen bör löpande i den fysiska planeringen involvera näringslivet tidigt i processen. När nya detaljplaner tas fram är det viktigt att kommuner planlägger både för nya bostäder, men också för företagsetablering i form av byggbar mark och lokaler, bredband och välfungerande möjligheter till leveranser. Där menar vi att det finns stor förbättringspotential i kommunen.

Små företag står för 170 miljoner i skatteintäkter till Kils kommun

Det finns över 1 800 jobb i de små företagen i Kils kommun och tillsammans med sina anställda bidrar de varje år med 170 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter. Det motsvarar 32 procent vilket är mer än från någon annan sektor. Men för att Kils företag ska kunna fortsätta växa och utvecklas måste det finns en god tillgång på mark för etablering.

Vi ser fram emot en skyndsam återkoppling från ansvariga i kommunen i denna för inte bara näringslivet, utan för hela samhället, viktiga fråga.

Jan Elofsson, ordförande, Företagarna Södra Värmland
Eva Cooper, regionchef, Företagarna Värmland

Fler nyheter från Företagarna