podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

FÖR VÄRMLANDS FORTSATTA TILLVÄXT

Publicerad 8 dec 2022
Värmland ReAct* är ett projekt i samarbete mellan Företagarna Värmland och nio värmländska kommuner. En del av projektets uppdrag är att samla in information kring Företagarnas rekryteringsbehov. Underlaget vi samlar in från samtalet med dig kommer att sammanställas i en rapport med en enklare analys för Företagarna Värmland att få en djupare förståelse av er medlemmars kompetensbehov. Vi skulle därför vilja komma i kontakt med dig för ett samtal på max 10 minuter.

*I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkar nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 14 miljoner.

Målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning kommer göras av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kan skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna Värmland.

Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023

EU Socialfonden.pngVärmlandsprojektparaply.pngvarmlandreact.png

Taggar
Fler nyheter från Företagarna