podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny mätning visar: Grums bäst företagsklimat i länet

Publicerad 23 sep 2021
I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner är de stora vinnarna i Värmlands län Grums, Säffle och Munkfors som alla toppar listan.
Foto: Shutterstock

Företagarnas stora granskning Välfärdsskaparna visar att det är småföretagen och deras anställda som står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå i 189 av landets 290 kommuner. Det är småföretagen som lägger grunden till att kommunerna kan finansiera barnomsorg, skola, äldrevård och andra kommunala uppgifter. Under onsdagen släppte Svenskt Näringsliv den årliga rankningen av företagsklimatet i Värmlands alla kommuner.

9 av 16 kommuner har blivit bättre 

Det är Grums som även i år tar hem första platsen och lägger sig på plats 23 i listan över bäst företagsklimat i Sverige och följs tätt av Säffle som tar plats 25 samt Munkfors som kniper plats 26. Totalt i länet förbättrade sig hela 9 av 16 kommuner jämfört med tidigare år.

- Vi ser att företagsklimatet förbättras i flertalet kommuner såväl i Värmland som i hela riket. Framgångsreceptet ligger i huruvida den politiska ledningen vill ”äga” och engagera sig i frågan om företagsklimat och om det i kommunen finns en positiv och resultatinriktad attityd och vilja att förstå företagen. Dessutom behövs det en kontinuerlig dialog och sist men inte minst är ett serviceinriktat myndighetsutövande viktigt för en positiv utveckling, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.  

Dessvärre tappar Arvika hela 75 placeringar och även Karlskoga lägger sig lägre än tidigare år. 

- Resultatet varierar självklart mellan kommuner eftersom de har så olika förutsättningar. Men det går att förändra till det positiva genom att ha en dialog med företag och genomföra de åtgärder som efterfrågas, avslutar Anna Hedberg.   

Bättra på dialogen mellan företagaren och kommunen

Företagarnas regionchef Eva Cooper tror starkt på dialogen mellan kommun och företagare. Hon belyser vikten av att vara lyhörd och se de hinder som gör det svårt för en verksamhet att utvecklas och växa:

- Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande är avgörande för vår långsiktiga konkurrenskraft i länet. Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Vi uppmanar alla kommuner, oavsett om man har en topp- eller bottenplacering, att använda sig av en bred palett av undersökningar för att få en bild om vad som är kommunens styrkor och svagheter, och självklart behövs kontinuerliga dialogmöten med lokala företagare, säger Eva Cooper, och tipsar om åtgärder som kan genomföras i kommunerna:

  • Vässa den kommunala servicen mot företagen. Ett positivt bemötande främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling.
  • Konkurrensutsätt mer av den kommunala verksamheten. Höj direktupphandlingsgränsen, dela upp större upphandlingar och ta fram och implementera en långsiktig upphandlingsplan.
  • Inför efterhandsdebitering inom fler områden än livsmedelskontroll och utöka kommunala tjänstegarantier gentemot företag.
  • Förbättra dialogen med näringslivet gällande bygg- och infrastrukturplanering.
  • Integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet och stärk upp med kommunala ordningsvakter.
Fler nyheter från Företagarna