headphones newspaper video-player

Värmlands region och kommuner måste göra allt som står i deras makt

De nya lokala restriktionerna slår hårt mot ett redan pressat näringsliv. Mot bakgrund av de fortsatta smittoläget och nya skärpta restriktioner så är det uppenbart att krisen ännu inte är över. Inte heller för företagen. Värmlands region och kommuner måste göra vad de kan för företagens fortlevnad.
Publicerad 13 nov 2020
Eva Cooper, regionchef Företagarna Värmland

Om råden ska följas kommer det för en del företagare i det närmaste att kännas som ett rådande näringsförbud samtidigt som allmänheten mer eller mindre fått utegångsförbud. 

Företagarna förväntar sig nu att regionen gör vad som står i deras makt för att skona näringslivet. Det handlar om att ta fram åtgärder och en plan för hur stöttning till företagen som drabbas ska se ut och att pressa på regeringen för att säkerställa att de nationella stödåtgärder som aviserats snabbast möjligt och enkelt kommer företagen till hands.

När regeringen nu skjuter till ytterligare medel till kommuner och regioner samtidigt som siffror visar att kommunsektorn kommer göra ekonomiska överskott i år finns det sannolikt utrymme för fortsatta sänkta avgifter för företag.

Ett annat verktyg i den offentliga verktygslådan som är av stor betydelse är att fortsätta med planerade investeringar, inköp och upphandlingar för att stötta upp näringslivet. Genom att dela upp de offentliga inköpen i den mån det går ges också förutsättningar till de mindre företagen att delta. 

 Det ligger i allas intresse, inte minst för kommun och regioner, att säkerställa att vi även efter krisen har kvar lokala företag som förser orten med jobb och finansierar välfärden. 

Läs hela intervjun med Eva Cooper i Nya Wermlands-Tidningen

Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor