headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Välkomna till Företagarna-familjen!

27 maj 2020
Lokalföreningen är en ideell företagarpolitisk förening inom Företagarna. Lokalföreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål såsom de anges i Företagarnas stadgar.*

I Värmland har vi 11 lokalföreningar. De finns i Arvika, Säffle, Sunne, Munkfors, Karlstad-Hammarö-Grums, Torsby, Forshaga, Kristinehamn, Hagfors, Filipstad och Kil.

Och i år har vi utökat våra styrelser med inte mindre än 13 nya förtroendevalda. 

Årsmötena har avlöpt varandra och under våren har våra 11 föreningar gjort ett fantastiskt jobb för att finna ännu mer energi i våra styrelser, allt för att våra medlemmar ska få ut det bästa av sitt medlemskap.

Varmt välkomna säger vi till :

Susanne Jormesäter i Munkfors
Cecilia Fjellman Fredholm i Karlstad-Hammarö-Grums
Marthe Hjem i Karlstad-Hammarö-Grums
Mattias Mörnesten i Arvika
Gabriella Röhr Karlsson i Arvika
Patrik Ekman i Arvika
Stella Broos i Sunne
Ronny Karlsson, Säffle
Carl Kvaldén, Säffle
Ingrid Hildén, Säffle
Anna Sahlström, Torsby
Fredrik Martinsson,Torsby
Anders Olsson,Torsby

* Företagarnas stadgar:

Företagarna är en ideell organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets villkor grundad på fri konkurrens, äganderätt, näringsfrihet samt etiskt förhållningssätt och socialt ansvar.
 
Företagarna tydliggör sambandet mellan väl fungerande företag och välfärd samt de ägarledda företagens betydelse för Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 
 
Företagarna erbjuder företagare stöd för att utvecklas och bli framgångsrika.
 
Företagarna är partipolitiskt neutrala och bedrivs demokratiskt utifrån medlemmarnas intressen.
 
 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap