podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förlegad a-kasseregel tvingade Mattias lägga ned sitt företag

Publicerad 27 okt 2022
Kärvare ekonomiska tider kan tvinga ensamföretagare att söka sig till a-kassan. Utdaterade regelverk kan dock göra det onödigt svårt för företagare att återuppta sitt företagande. Uppsalaföretagaren Mattias som själv erfarit det varnar andra och efterlyser moderniserade regler.
Foto: Arbetsförmedlingen/Mattias Sjölund

Enligt de flesta ekonomiska bedömare går Sverige mot kärvare ekonomiska tider. Finansdepartementet prognostiserar att tillväxten kommer bromsa in rejält och landa runt noll nästa år. För ensamföretagare kan det bli aktuellt att vända sig till a-kassan när höga el-, bränsle- och räntekostnader kombinerade med lägre efterfrågan gör det svårare att få verksamheten att gå runt. Otidsenliga regler medför dock att företagare som erhåller a-kassa kan få en längre och svårare resa än nödvändigt tillbaka till företagande och arbete. Ett exempel på en sådan regel är kravet på att stänga ned sin webbplats för att erhålla arbetslöshetsersättning.

Uppsalaföretagaren Mattias Sjölund har egen erfarenhet av hur hårt den regeln kan slå mot en verksamhet. Under finanskrisen drev han ett konsultbolag som gick knackigt. Mattias bestämde sig för att tillfälligt lägga företaget på is och ansöka om arbetslöshetsersättning, med förhoppning om att inom kort kunna starta upp företaget på nytt. De planerna grusades dock av a-kassans krav på att han skulle stänga ned företagets webbplats.
- För mig var det kravet motsvarigheten till att kräva att en sysslolös bagare ska sälja eller säga upp sitt bageri för att få arbetslöshetsersättning. A-kassan berövar företagare som är beroende av sin webbplats möjligheten att återuppta sin verksamhet när omständigheterna tillåter det, det är teknikdiskriminerande, säger Mattias som menar att webben idag är minst lika affärskritisk som en butikslokal. Han gjorde bedömningen att det skulle bli praktiskt omöjligt att återstarta sitt konsultföretag om det varit utan webbplats i flera månader, och valde därför att lägga ned företaget.

Försvårar återgång till företagande och arbete

Idag kombinerar Mattias en anställning i kommunikationsbranschen med att driva ett företag som anordnar fotoresor för fotointresserade som vill lära sig landskapsfotografering. Han menar att snabbaste och mest troliga vägen tillbaka till arbete för en arbetslös företagare är att de återupptar sitt företagande, men att a-kassans regelkrångel försvårar det.
- Om mitt företag på grund av en konjunkturnedgång eller en pandemi inte längre går runt så är det mycket mer sannolikt att jag efter ett tag kan återuppta mitt företag än att jag till exempel ska utbilda mig till kock och ta ett jobb i en bransch jag inte har någon erfarenhet från, säger Mattias.

Kravet på att företagare ska stänga sin webbplats kommer från förarbetena till arbetslöshetsförsäkringslagen, som togs fram på 90-talet. Enligt dessa är en webbplats att betrakta som en marknadsföringsinsats, och företagare som aktivt marknadsför sin verksamhet anses inte vara arbetslösa. Mattias menar att det är ett ålderdomligt och förlegat synsätt.
- Arbetslöshetsförsäkringen har inte alls hängt med i utvecklingen. Den här regeln är hämtad från en tid då en hemsida inte var en affärskritisk plattform utan ett cyanblinkande visitkort vars främsta syfte var att potentiella kunder skulle hitta ett telefonnummer, säger Mattias.

Kravet på att stänga ned webbplatsen kan slå hårt mot arbetslösa företagare på grund av sökmotoralgoritmernas utformning. En nystartad webbplats med exakt samma innehåll som en webbplats som legat uppe i flera år ger radikalt olika förutsättningar för att bedriva en verksamhet.
- Om du lanserar en perfekt sökmotoroptimerad webbsida idag kommer det ta två år innan den börjar rankas högt av sökmotorerna. Algoritmerna viktar trafikflöden och användarbeteenden högt. Så om du tillfälligt stänger ned webbplatsen för att få a-kassa kommer kunderna du hade innan nedstängningen inte hitta tillbaka bara för att du öppnar webbplatsen igen, förklarar Mattias.

Effektivare och smidigare regler

Kravet på att stänga ned en webbplats för att erhålla arbetslöshetsersättning finns för att motverka fusk. Företagare ska inte kunna tjäna pengar på sin verksamhet samtidigt som de erhåller ersättning från a-kassan. Mattias uttrycker sympati och förståelse för intentionen, men tycker att regeln är ett ineffektivt sätt att uppnå önskad effekt.
- Ett mer effektivt skydd mot fusk som dessutom är smidigare för företagaren vore att ställa krav på pausad F-skatt. Att fakturera med pausad F-skatt är inte bara olagligt utan dessutom åtalbart, och smidigare för företagaren eftersom man kan pausa och aktivera sin F-skatt på ett par dagar hos Skatteverket utan att förlora webbdata och trafikhistorik som behövs för att återuppta verksamheten, resonerar han.

Fler nyheter från Företagarna