podcast news play företagaren I media förmån

Besök hos vår medlem Branteviks-gruppen AB

Våra besök/intervjuer är ett led i föreningens intresse för våra medlemmar och det hållbarhetsarbete vi vet bedrivs hos företagen ute i kommunerna.
Publicerad 4 sep 2020
Marie Nilsson, ordförande Företagarna Öresund och Ghada El-Kaswani verksamhetsledare Branteviksgruppen AB.

Branteviksgruppen AB bildades januari 2016 av initiativtagarna Owe Håkansson och Ghada El-Kaswani. Båda har lång erfarenhet och kunskap kring mångfald och av att hjälpa personer till egen försörjning, studier och integration i det svenska samhället.

Jobb och matchning är centralt i verksamheten.

Företaget är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och kommuner när det kommer till arbetsmarknadsfrågor.

Idag har man 13 anställda och företaget växer fortsatt. Just nu söker man Studie- och yrkesvägledare, Praktiksamordnare och en Adminstratör. Mycket har hänt sedan starten och idag har man digitaliserat sitt erbjudande med bl a digitala CV, rörligt media för att dokumentera och hitta nya ambassadörer.

Företaget var därför väl förberett inför den pandemi som drabbat oss.


Bild: Ghada El-Kaswani & Björn Olsson 

Idag arbetar man också aktivt med partners för att bl a få hjälp med den långsiktiga utvecklingen, struktur och organisation. Idag finns en 3-års plan på plats med strategier och aktiviteter för att nå uppsatta mål.Från en omsättning på > 300´ det första året beräknar man att nå 7 miljoner det här året. Företaget är certifierade hos Almega och via Nordisk Valideringsforum när det kommer till vissa branscher.

Man får in fler perspektiv när man rekryterar en blandad personalgrupp. Det resulterar i högre kreativitet och ett mervärde till hela organisationen .Vi behandlar alla med stor respekt och ger alla lika möjligheter och rättigheter ”. Owe Håkansson

Hållbart byggande
Branteviksgruppen utvecklar och bygger sin verksamhet genom ett stort nätverk och en öppen syn på mångfald, demokrati och digitala hjälpmedel. Man tar sitt uppdrag på stort allvar och vill inom sitt verksamhetsområde bidra till ett mer hållbart samhälle. Ända sen mitten av 1990-talet har initiativtagarna arbetat fokuserat med att utveckla kvalitets- och miljöarbetet. Idag har man ett välutvecklat ledningssystem med rutiner och schema när det kommer till både kvalitet och arbetsmiljö och det pågår ett ständigt förbättringsarbete.

Branteviksgruppen ser sig som en framtidsaktör med örat mot marken när det kommer till vilka kompetenser som kommer att behövas på arbetsmarknaden genom tät kontakt med både näringsliv, kommuner och lokala företagsföreningar.

Man följer FN:s utvecklingsmål och detta är väl integrerat i företagets handlingsplan. Gruppen har också att samarbete med Miljöbron och hittills har det resulterat i två konkreta projekt. 

 

 

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.