headphones newspaper video-player

Medlemsnytt i Sjöbo maj 2017

22 maj 2017
Styrelsen i Företagarna i Sjöbo vill på detta sätt ge en liten uppdatering kring vad som hänt och vad som är på gång inom Företagarna.

 

Centrala aktuella frågor

Två aktuella frågor som drivs från Företagarna centralt just nu är:

Utredningens förslag kring nya 3:12 regler mötte massiv kritik. Företagarna varnade för att det skulle slå allvarligt mot företagande, investeringar och arbetstillfällen. Nu har regeringen lyssnat med ett halvt öra och backat på vissa punkter. Den allra vassaste udden i förslagen är inte längre riktad mot de minsta företagen. Men likafullt innebär även det justerade förslaget mycket allvarliga och stora skattehöjningar som slår hårt mot företagare.

Det är knappast en klok strategi att straffa de främsta skaparna av skatteintäkter med stora skattehöjningar. En företagare med 8-10 anställda riskerar med förslaget att få nästan dubbelt så hög skatt på utdelningen nästa år, om förslaget genomförs!

I november 2016 presenterade välfärdsutredningen (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78) sitt förslag om att införa ett vinsttak för fristående aktörer inom välfärdssektorn.

Förslaget innebär i princip ett vinstförbud. Om det föreslagna vinsttaket genomförs kommer det inte vara möjligt att bedriva en stabil, kvalitativ och långsiktig verksamhet i välfärdssektorn. Då tvingas de flesta företag som verkar inom vård, skola och omsorg att lägga ned sina verksamheter.

Det skulle medföra betydande problem och kostnadsökningar för kommuner och landsting runt om i landet då de måste täcka upp för det bortfall som uppstår.

Företagarfesten - Årets företagare

Förberedelserna inför årets fest är i full gång. Styrelsen tar tacksamt emot nomineringar till priset som Årets Företagare.

På festen kommer det precis som i fjol även att delas ut ett stipendium till de elever som gått ut årskurs 9 med 300 poäng eller mer i avgångsbetyg.

2016 var det 18 elever som erhöll vars 1000 kr i stipendium på festen. 10 företag var med och skänkte pengar. Hittills i år har 12 företag anmält intresse av att vara med. Vill du vara med och skänka pengar 2017 så hör av dig till styrelsen. Alla som deltar med 1000:- eller mer får ett omnämnande vid utdelningen på årets Företagargala och står noterade på elevens diplom.

Nya medlemmar

Vi kan glädjande nog konstatera att antal medlemmar i vår lokala förening fortsätter att öka och vi har nu passerat 100-strecket!!!

Lokalt arbete

Vi fortsätter att vara medarrangör till kommunens månatliga företagarfrukostar och har deltagit och presenterat Företagarna vid dessa.

Det har under en längre tid varit problem på stadsbyggnadsförvaltningen och då framförallt med bygglovshanteringen. Flera medlemmar har uttryckt missnöje med den väldigt långa handläggningstiden, dåliga servicen och svårigheter med att komma i kontakt med tjänstemännen. Representanter för Styrelsen har träffat politiker och tjänstemän för att diskutera situationen och framföra våra synpunkter.

I mars hölls föreningens årsmöte där 15 medlemmar deltog. Vid mötet beslutades det bland annat om en omplacering av föreningens fonderade medel vilket också gjorts under våren. 

Den 20:e mars var en av Företagarnas jurister på plats i Sjöbo för ett lunchseminarium.

 

Slutligen vill vi passa på att önska alla en Trevlig Sommar!

Styrelsen i Företagarna – Sjöbo

Till föreningens sida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap