podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna diskuterade kvinnors företagande med näringsministern

Publicerad 6 mar 2023
Företagarnas Catharina Bildt Grape var en av ett 20-tal näringslivsrepresentanter som i förra veckan närvarade vid näringsministerns dialogmöte om kvinnors företagande.

Klimat- och näringsdepartementet arrangerade i förra veckan ett dialogmöte med energi- och näringsminister Ebba Busch om kvinnors företagande och jämställdhet i näringslivet. Vid mötet närvarade ett 20-tal företagare och näringslivsrepresentanter, däribland Catharina Bildt Grape som är Företagarnas expert på arbetsmarknadsfrågor.

Andelen kvinnor som startar och driver företag är låg i Sverige jämfört med andra utvecklade ekonomier. År 2021 var knappt 26 procent av svenska företagare kvinnor, EU-genomsnittet är drygt 32 procent. Vid mötet med näringsministern presenterades och diskuterades bland annat ett antal förslag på konkreta politiska åtgärder från Företagarna för att stärka kvinnors företagande och öka andelen kvinnor som driver företag. Bland dessa kan nämnas att stärka välfärdsföretagandet, sänkta kostnader för att anställa samt mer information om entreprenörskap i utbildningsväsendet.

Här kan du ta del av de åtgärder som Företagarna lade fram vid mötet.

Fler nyheter från Företagarna