podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bäst i Sverige på jämställt företagande - men inte nöjda

Publicerad 9 feb 2023
Danderyd var bäst i landet på jämställt företagande 2022, men de arbetar aktivt för ett ännu mer jämställt näringsliv. Kommunen har bland annat anlitat Uppsalabaserade Asynjor Invest för att utbilda lokala kvinnliga företagare i hur man bygger kapital och investerar klokt.
Danderyds kommunhus | Foto: Udo Schröder

Danderyds kommun har landets mest jämställda näringsliv. I fjol var 37 procent av företagsledarna i kommunen kvinnor, vilket gjorde Danderyd till en av endast två kommuner i riket där mer än en tredjedel av företagsledarna är kvinnor. Anna Wallin som är näringslivsstrateg på Danderyds kommun tror att ett gott allmänt företagsklimat är en viktig delförklaring till att så många kvinnor i kommunen valt att bli företagare.

Positiva attityder till företagande

- Vi har väldigt positiva attityder till företagande i Danderyd och att vara företagare är inget som uppfattas som konstigt eller ovanligt. Det ligger i kommunens DNA att vara entreprenöriell. Vi är en trygg kommun med god infrastruktur, låga skatter och ett bra läge i Stockholmsregionen. Dessutom är våra företagare väldigt duktiga på att stötta varandra, berättar hon.

Danderyds kommun är dock inte nöjd med att det lokala näringslivet är mest jämställt – de vill att det ska bli jämställt, punkt. Under hösten genomförde kommunen därför en tvådagarsutbildning för kvinnliga företagare ämnad att ge deltagarna verktygen för att investera i både sina egna och andras verksamheter och i förlängningen sysselsätta fler människor.
- Vi frågade oss vad som krävdes för att Danderyds kvinnliga företagare skulle kunna anställa fler och kom fram till att det som behövs i de flesta företag är kapital. Så vi bjöd in Asynjor Invest för att hålla en utbildning i hur man bygger kapital i sin verksamhet för att investera och nyanställa, säger Anna Wallin.

Monica Hedberg, vd på Asynjor Invest

Asynjor Invests medgrundare och vd Monica Hedberg var en av dem som var med och utbildade i Danderyd. Hon berättar att de på sina utbildningar bland annat går igenom grunderna i investerande.
- Vi pratar bland annat om hur man värderar ett bolag, vilka frågor man bör ställa till en annan entreprenör innan man går in med pengar och vilken kunskap man bör ha för att överväga att bli delägare, säger hon.

"Jämställdhet är ekonomiskt smart"

Sedan starten 2016 har Monica tillsammans med medgrundarna Margareta Neld och Ann-Sofie Olsson utbildat fler än 400 kvinnor och startat sex investmentbolag ihop med kvinnor som gått deras utbildning. En bärande tanke har ända sedan starten varit att bidra till ett mer jämställt näringsliv.
- Vi verkar för jämställdhet och investerar i företag som vill arbeta jämställt för att det är ekonomiskt smart, både ur ett investerarperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Jämställda företag tenderar att prestera bättre än andra, så ett ojämställt näringsliv innebär att vi inte tillvaratar all den potential som finns i samhället, menar Monica Hedberg.

Anna Wallin och Monica Hedberg uppger båda att utbildningen var enormt uppskattad bland de deltagande företagarna.
- Det är väldigt kul att få ta del av den energi som uppstår i mötet mellan drivna företagare, och se hur snabbt det blir självgående. Kommunen sätter igång något, men sen tar de själva vid och drar det vidare, säger Anna Wallin.
- Deltagarna tyckte att det var väldigt lärorikt. Och för oss är det väldigt roligt att jobba med en kommun som är så framåt och aktivt jobbar för fler kvinnor som driver företag, och för att lyckas med det är fler kvinnor som investerar ett måste, avslutar Monica Hedberg.

Fler nyheter från Företagarna