podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Var står partierna på Lidingö i företagarfrågor inför söndagens kommunalval?

Publicerad 10 sep 2022
Det tog vi reda på när Företagarna Lidingö bjöd in öns näringsliv och politik till Valbar – ett evenemang, en bar en duell och en helkväll på Pocket Lidingö i måndags, den 5 september.

Det annorlunda formatet med bar, fri sittning och snabba dueller i en krogmiljö gav ett intressant perspektiv på flera frågor. Alla partierna deltog med sina respektive gruppledare och flera av dem med en stor skara partimedlemmar som hejade på.

Vi företagare som samlades på Pocket fick höra – och se – de lokala politiska partierna visa sin näringslivs- och företagarpolitik i en form vi inte sett i årets tidigare debatter i kommunen. Ibland debatterandes med argument och ibland med fötterna. För vår moderator Thomas Byström (vd för bolaget Företagarna Stockholm-Mälardalen som Företagarna Lidingö är delägare i) ställde upp politikerna i Företagarnas koncept Valbar.

Thomas bjöd på en intressant inledning.

Dels underströks att alla politiska partier i grunden har samma mål, kommunens och kommunens invånares bästa, men valet av väg fram till det målet skiljer dem åt.

Innan debatten upprepade vi även en uppsättning allmänna fakta, en grund för vägvalet, oavsett prioriteringar och ideologi. Lidingös småföretagare (färre än 50 anställda) står för 34%, den största andelen av vår kommuns skatteintäkter (enligt rapporten Företagarfakta 2022). Så vi är en otroligt viktig grupp och har sedan tidigare de flesta politikers öron. Förutom den stora skatteintäkten till vår gemensamma välfärd så skapas fyra av fem jobb i små företag som växer. Så har det varit i hela Sverige sedan ca 30 år, alltså i Sverige efter det så kallade industrisamhället, efter tiden då det var vanligt att stora arbetsgivare bar upp hela samhällen.

– Jag är väldigt glad för den här typen av inbjudningar och att träffa företagare, jag hoppas att någon av oss eller flera får en fråga som vi inte har stött på tidigare, det vore kul och intressant, sade Daniel Larsson (Socialdemokraterna) innan den första duellen.

En uppvärmning med ett påstående:

Företagsklimatet på Lidingö är jättebra

Alla gruppledarna får alltså i uppgift att ställa sig där på skalan från Håller inte med till Håller med enligt det egna partiets uppfattning.

 

Påstående:

Kommunens service till företag och handläggningstider fungerar bra

IMG_9456.jpg

Till det här påståendet valde alla partier samma position, alltså så gått det gick, de stod så tätt det överhuvudtaget gick.

 

Är det lätt eller svårt för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar?

IMG_9462.jpg
Återigen samlas våra politiker runt skylten ”håller inte med”. Men mer mot mitten den här gången. En mycket klok kommentar var att politiken och företagen på ön bör samtala ännu mer och djupare om den här frågan. Företag behöver bli bättre på att samla sig i kluster för att erbjuda ett starkt svar på bredare upphandlingskrav. Kommunen kan bli modigare och mer kreativ i formuleringen av krav så att det blir lättare för lokala anbudsgivare att vinna upphandlingarna. Med fördelar som exempelvis kortare transporter, hållbarhet och ett främjat lokalt näringsliv.

 

Är det lätt att arbetspendla till och från Lidingö?

IMG_9464.jpg

Ja, tycker de flesta partier till höger och MP. (Framför allt om man bor på södra ön).
Nja, tycker SD och Liberalerna som båda då tänker främst på kollektivtrafiken.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ser att både kollektivtrafik, tvärförbindelse behöver förbättras. V poängterar även att vi på något sätt behöver skapa båtförbindelser till vår ö Fjäderholmarna, en del av Lidingö kommun som endas går att nå med en lång resa via Nybrokajen eller strömkajen. Fjäderholmarna har flera företag och arbetsgivare som skulle kunna ge arbete till lidingöbor.

 

Påstående:

Fler företag skulle anställa om avgifterna för att anställa var lägre

IMG_9465.jpg

 

Påstående:

Mitt parti är redo att arbeta över partigränserna för Lidingös bästa

IMG_9466.jpg

Alla svarar ja.

 

Påstående:

Mitt parti är redo att samarbeta över blockgränserna för Lidingös bästa

IMG_9467.jpg

Alla utom SD svarar ja.

 

En replik var till öns företagare

 

En minut var – fritt till alla Lidingös företagare näringsliv, arbetsskapare och arbetstagare.

Vi, Företagarna Lidingö följer gärna upp de här frågorna efter valet, när ett nytt styre bildats. Det vore väldigt kul att se hur alla placerar sig då. Och det vore framför allt kul att göra om den trevliga kvällen.

Vi hoppas att alla ni som kom till Pocket fick en bra bild av företagarpolitiken i alla våra partier. Alla har de som sagt Lidingös bästa för ögonen, men svaren och lösningarna för att nå dit är olika. Och vi hoppas att ni uppskattade det annorlunda formatet. Snabbt tempo och ganska nischade frågor.

Som vi sade till Carl-Johan Schiller (kd) och Patrik Buddgård (c) efter barkvällen:
Ja, det blir lite korthugget och svårt att lägga ut argumenten i en enskild fråga. Men det är det format vi (Företagarna Lidingö) valde för att få många företagare att prioritera att närvara i pressade tider och hårt arbetsschema.

Vi är väldigt glada att så många stannade i baren efteråt  – för samtal från höger till vänster, en hel del skratt både parti- och branschgränser. Väldigt kul att se! Vi noterar att de så står längst ifrån varandra i politiska frågor är de närmaste och hjärtligaste vänner när mikrofonen stängdes av. Där i ligger en stor del av dragningskraften med Lokalpolitik. Kollegialt över åsiktsbarriärer och ett starkt fokus på att få saker gjort.

Tack alla närvarande för en mycket trevlig kväll. Och ett extra tack till Thomas Byström! Välkommen tillbaka till ön när ert nya hus blir klart för inflyttning.

 

Vid tagnenterna och videoredigeringsbordet: Jonas Melcherson, Företagarna Lidingö.

Passa på att göra vår Valkompass

Här kan man följa kommunfullmäktigesammanträden i TV-sändningar under året. 

Är du nyfiken på vad vi gör för företagare på Lidingö, i Stockholmsregionen och i Landet? 
Läs mer om medlemskapet

Taggar
Fler nyheter från Företagarna