För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas expert och vd bidrog med kunskap på Ekonomi-företagsmässan

Publicerad 30 sep 2022
Under torsdagen hölls Ekonomi-och företagsmässan i Kista. Företagarnas expert på konkurrens-och upphandling och Företagarnas vd var på plats för att dela med sig av sin klokskap till de företagare som besökte mässa.
Företagarnas vd Günther Mårder föreläste under Ekonomi-och Företagsmässan i Kista

Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrens- och offentlig upphandling, var inbjuden att tala på mässans integrerade del ”Personal & Chef” vid ICF Sweden:s föredrag om upphandling av coachtjänster. På scenen medverkade Lars Lagerstedt (ICF), Malin Avalon Engquist (ICF) och Anna Lärka (Upphandlingsmyndigheten).

Vad handlade din medverkan om?

-När man upphandlar coachtjänster är det viktigt att de offentliga beställarna förstår hur en sådan tjänst ska kravställas, så att behovet tillgodoses på bästa sätt. Beställarna har inte alltid klart för sig vad en coach kan bidra med, inte minst mot närliggande yrkesgrupper. ICF Sweden har därför tagit fram en guide som riktar sig till upphandlande organisationer för att upplysa dessa om vad en coach kan bidra med samt vilka krav som kan ställas vid en upphandling. Mitt bidrag på mässan var att bland annat visa hur dialog kan föras mellan leverantörer och beställare för att skapa fler affärsmöjligheter.

308741404_585753526669313_4264433600860765536_n.jpg

Lars Lagerstedt, ICF, Malin Avalon Enquist, ICF, Magnus Johansson, Företagarna och Anna Larka,  Upphandlingsmyndigheten. 

Vad tar du med dig från mässan?

- Coachmarknaden är en snabbt växande marknad och ett stort ansvar vilar på leverantörerna att förklara för det offentliga vad en coach kan bidra med, så att upphandlande organisationer bättre kan formulera sina behov av en sådan tjänst. Guiden som ICF Sweden tagit fram är ett bra exempel på hur en branschorganisation kan hjälpa offentliga beställare att ta sig an denna uppgift, samtidigt som de sprider kunskap om sin verksamhet. Många tror att leverantörer och det offentliga inte kan prata med varandra inför en upphandling, men tvärtom finns stora möjligheter att vara med och påverka.

Jobba mindre tjäna mer

Företagarnas vd Günther Mårders föreläsning gick under rubriken ” Knepet för att öka vinsten – utan att jobba mer” och påminde deltagarna inledningsvis om att 100 procent av ett företags omsättning kommer ur någon form av försäljning till kund. Mårder uppmanade alla att göra en kundanalys för få ut mer ur befintliga och potentiella kunder genom att ställa sig ett antal frågor:

-Vilket problem löser du åt dina kunder?

-Varför har de relation med dig?

-Vilka andra leverantörer övervägde din kund innan de valde just ditt företag?

-Vad skulle du kunna göra för att få en potentiell kund att byta leverantör?

-Hur ser beteendet ut när de väl genomför köpet?

-Finns det andra problem som de vill ha lösta?

Avslutningsvis tipsade Mårder om att våga testa hur priskänsliga kunderna är genom att metodiskt arbeta med pristester mot sina kunder.

-Välj ut en grupp av kunder och testa att höja priset med 15 procent för att se vad som händer. Tappar du färre än 15 procent av affärerna så är det sannolikt en lönsam affär då du kommer att tjäna lika mycket, men med en mindre arbetsinsats, avslutar Mårder.

Fler nyheter från Företagarna