podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny satsning ska utveckla stöd till brottsutsatta företagare i Nynäshamn

Publicerad 10 okt 2022
Nynäshamns kommun och Brottsofferjouren startar ett gemensamt projekt för att utveckla stödet till brottsutsatta företagare. Projektet är ett led i att förebygga och bekämpa de brott mot företagare som de senaste åren blivit ett allt större problem.

Nynäshamns kommun har tillsammans med Brottsofferjouren skickat in en ansökan till Brottsoffermyndigheten om att i samarbete med företagarorganisationer inleda ett projekt för att utveckla stödet till brottsutsatta företagare i kommunen. Satsningen är den första i sitt slag i Sverige och kommunen hoppas att lärdomar från projektet ska kunna tillämpas för att förebygga och bekämpa brott mot företagare.

– För oss är det en självklarhet att integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet. Att ensam är stark är inte en sanning i det här sammanhanget. För att bekämpa brott behöver vi samverka och det märks att det här är en angelägen fråga. Många organisationer vill delta i projektet vi nu blir en del av och menar att vi som kommun ligger i framkant, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Helena Matthews.

Av Företagarnas rapport Brott mot företag 2022 framgår att cirka hälften av alla företag med anställda har utsatts för brott de senaste fem åren. Samtidigt minskar företagarnas tilltro till polisens förmåga att klara upp brotten – 70 procent av brottsutsatta företagare uppger att de avstått från att anmäla brott och endast 5 procent säger att polisens arbete lett till att anmälda brott klarats upp.

– Vi vill att fler företagare i Nynäshamns kommun ska känna till och använda Brottsofferjourens stöd. Det finns stor okunskap om detta i många företag och bland de som känner till möjligheten finns en del förutfattade meningar, menar Företagarna Nynäshamns ordförande Christer Otterström.

Företagarna ser positivt på den nya satsningen från kommunen och Brottsofferjouren. Enligt Brott mot företag 2022 är ökad samverkan mellan polis, kommun och näringsliv en av de åtgärder flest företagare efterlyser för att bekämpa brott mot företag.

- Företagarna har länge arbetat för att öka förståelsen för att när ett företag drabbas av brott så drabbas också människor. Företagaren, men även anställda som utsätts för trakasserier, hot och våld. Det är mycket positivt att Nynäshamn har tagit på sig ledartröjan i denna viktiga fråga och jag hoppas att Sveriges övriga 289 kommuner följer efter, säger Pontus Lindström som är brott- och säkerhetsexpert på Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna