podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pressträff om Småföretagarbarometerns för Stockholms län 2021

Publicerad 22 jun 2021
Den 18 juni släpptes Småföretagarbarometern 2021 för Stockholms län vid en pressträff på Sigtunahöjden Hotell och Konferens. Anledningen att pressträffen hölls i Sigtuna var att det är en av dom kommuner i länet som drabbats hårdast av Coronapandemin och dess restriktioner. I kommunen finns många företag inom besöksnäringen, en bransch som dabbats mycket hårt.

Pressträff 210618 1.jpgRapporten presenterades av Företagarnas regionchef Thomas Byström tillsammans med Lotta Giesenfeld Boman, vd och ägare Sigtunahöjden Hotell och Konferens. På plats fanns även Michael Harvey, Taxitransportörerna samt Björn Petersson, ordförande i Företagarna Sigtuna för att kommentera rapporten.

– 4 av 5 jobb i Sverige skapas av företag med upp till 49 anställda. Stockholms läns småföretag har drabbats hårdare än övriga riket, vilket är allvarligt eftersom länet är så stort, och motorn i svensk ekonomi, säger Thomas Byström, regionchef på Företagarna.

Björn Petersson, ordförande i Företagarna Sigtuna lyfter fram hur viktigt det är att ha en bra dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen för att kunna skapa ett bra företagsklimat. Via en bra dialog skapas förutsättningarna för en förståelse av varandras olika roller, något som är mycket viktigt när det tas beslut som rör det lokala näringslivet.

Ett av de största tillväxthindren är bristen på lämplig arbetskraft. Många av dem som sagts upp har fått nya jobb eller börjat utbilda sig.

– Vi kommer nog att ha mycket att göra i höst, men jag vet inte om jag vågar fastanställa till hösten. Följden blir att det blir mer osäkra timanställningar framöver”, säger Sigtunahöjdens ägare Lotta Giesenfeld Boman, som berättar att många yrkesutbildningar i regionen lagts ner under pandemin, något som gör det ännu svårare att hitta lämplig arbetskraft. Hon lyfter också fram att det med facit i hand hade varit bättre om man stängt ner deras verksamhet och i stället givit dom stilleståndsersättning. De borde även samordnat hanteringen av stöden till ett enda verk för att underlätta hanteringen. Skatteverket borde varit den som skötte detta, de är duktiga säger Lotta Giesenfeld Boman.

 När det gäller antalet konkurser så anser de företagare som deltog i pressträffen att siffrorna inte riktigt visar upp den verkliga bilden av hur svår situationen är för de drabbade företagen. – ”Många som har familjeföretag eller enskilda företag går i personlig konkurs om de lägger ner. Därför har de i stället skjutit upp sina skatteinbetalningar och tagit lån för att klara företaget. Det finns alltså en uppdämd skatteskuld bland de drabbade företagen. Dessutom finns det flera företagare som valt att lägga ner sina företag och dessa dyker aldrig upp i konkursstatistiken, säger Michael Harvey, Sigtunaföretagare inom taxi- och båttransporter. Det finns alltså en uppdämd skatteskuld bland de drabbade företagen.

– Den viktigaste delen i årets undersökning handlar om ”postcorona”. I besöksnäringen går det inte att arbeta igen pengarna som man förlorat. Det går ju inte att äta två luncher per dag eller bo två nätter per dygn, åka två taxiresor, klippa sig två gånger, etc säger Thomas Byström. Han lyfter också fram att vissa branscher kommer att behöva stöd från staten även tiden efter pandemin för att dom ska våga satsa. Det finns också önskemål från de drabbade branscher att få sänkta arbetsgivaravgifter, för all personal, som stimulans för att våga satsa framåt och anställa igen. Det skulle även gynna unga och utlandsfödda som många gånger får sitt första jobb i dessa branscher.

Trots den svåra situation vi har haft bakom oss och delvis befinner oss i, visar undersökningen på att det finns en optimism inför framtiden hos företagarna. Nu gäller det att låta alla duktiga företagare i länet få rätt förutsättningar för att kunna och våga satsa framåt, avsluta Thomas Byström.

Läs hela rapporten här

Fler nyheter från Företagarna