För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så här drabbar den höjda trängselskatten dig som företagare

Publicerad 22 nov 2019
Fler dagar, utökad tid och högre belopp för trängselskatt i Stockholm från den 1 januari 2020.

I Stockholm tas trängselskatt ut när betalstationer runt innerstaden och på Essingeleden passeras vissa tider på vardagar. Systemet skärps genom högre belopp och utökade tider från och med den 1 januari 2020.

Givetvis är detta något som i grund och botten påverkar alla de småföretagare som är beroende av bil och som verkar i och kring stadskärnan i form av ökade kostnader, framför allt genom de ökade beloppen.  

– Många butiker i stan är dessutom beroende av transporter av varor, vilka ofta kommer från utanför staden. Dessa butiker kan säkerligen förvänta sig ökade kostnader när det blir dyrare för transporterna att ta sig fram. Detta är även något som påverkar hantverkare som verkar i och runt staden säger Thomas Byström, regionchef, Företagarna Stockholm & Mälardalen.

Så här ändras reglerna:

Högsäsong och lågsäsong

Trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong. Med högsäsong är perioden den 1 mars till dagen före midsommarafton och perioden 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 135 kronor under högsäsong respektive 105 kr under lågsäsong.

Ny tidsperiod på morgonen

Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29, för vilken skatt ska tas ut med 15 kronor och skattebeloppen för tidsperioderna klockan 6.30–6.59 respektive klockan 7.00–7.29 höjs till 25 kronor respektive 35 kronor i Stockholms innerstad och 22 kronor respektive 30 kronor på Essingeleden.

Högre skattebelopp under högsäsong

Det blir högre skattebelopp under högsäsong. Skattebeloppen ska för respektive nivå under högsäsong uppgå till 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 30 kronor och 45 kronor i Stockholms innerstad och 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 27 kronor och 40 kronor på Essingeleden.

Trängselskatt även i juli och dagar före helgdag

Skatt ska tas ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli, tidigare togs ingen trängselskatt ut under juli. Skatt ska tas ut för dag före långfredagen, dag före Kristi himmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag. Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag, dag före första maj och dag före nationaldagen. Tidigare var dessa dagar före helgdag undantagna från trängselskatt.

Stockholms innerstad

Tider                                                Skattebelopp                Skattebelopp             
klockan                                           kronor                                             kronor

                                                             lågsäsong                          högsäsong

6.00–6.29                                      15                                                     15

6.30–6.59                                      25                                                     30

7.00–8.29                                      35                                                     45

8.30–8.59                                      25                                                     30

9.00–9.29                                      15                                                     20

9.30–14.59                                    11                                                     11

15.00–15.29                                 15                                                     20

15.30–15.59                                 25                                                     30

16.00–17.29                                 35                                                     45

17.30–17.59                                 25                                                     30

18.00–18.29                                 15                                                     20

Essingeleden

Tider                                                Skattebelopp                              Skattebelopp
klockan                                           kronor                                             kronor

                                                             lågsäsong                                      högsäsong

6.00–6.29                                      15                                                     15

6.30–6.59                                      22                                                     27

7.00–8.29                                      30                                                     40

8.30–8.59                                      22                                                     27

9.00–9.29                                      15                                                     20

9.30–14.59                                    11                                                     11

15.00–15.29                                 15                                                     20

15.30–15.59                                 22                                                     27

16.00–17.29                                 30                                                     40

17.30–17.59                                 22                                                     27

18.00–18.29                                 15                                                     20

Fler nyheter från Företagarna