headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
"Planerade nyetableringar i bland annat Mälardalsområdet skjuts upp på grund av den kapacitetsbrist som ofta kan noteras i växande städer"

Kapacitetsbrist i elnäten hot mot företagande

"Det är orimligt att Sverige år 2019 nekar företag att växa och utvecklas på grund av att det inte finns möjlighet att leverera tillräckligt mycket el"

Det skriver Thomas Byström, (överst) regionchef Företagarna Stockholm och Mälardalen och Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur i en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning. 

bystrom rund.png"Under det senaste året har vi tagit del av den oroväckande rapporteringen kring att planerade nyetableringar i bland annat Mälardalsområdet skjuts upp på grund av den kapacitetsbrist som ofta kan noteras i växande städer", skriver debattörerna, som menar att en sådan utveckling inte är förenlig med Sveriges arbete för att vara ett innovationsrikt, näringslivsvänligt och konkurrenskraftigt land.

"Inte heller tar det oss närmare att bli ett mer hållbart och på sikt fossilfritt samhälle", menar Philip Thunborg och Thomas Byström.

Bättre förutsättningar för effektiva elnät

philip rund.pngFöretagarnas rapport Hållbarhet som konkurrensfördel, visar att nära nio av tio företagare tycker att det är viktigt att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete. Att minska energianvändningen anser företagen vara en nyckelfaktor i detta.

Viktigt är också att elnätsföretagen får förutsättningar att kunna leverera el på ett bra och effektivt sätt.

Philip Thunborg och Thomas Byström påpekar i artikeln att det är bra att regeringen vill hålla kundernas avgifter till elnätsbolagen på en skälig nivå. Men man behöver också ta med i diskussionen att skatten på el kontinuerligt höjts de senaste åren och se över hur man kan förkorta tiden det tar att få tillstånd för att bygga ut elnät.

Artikeln finns i sin helhet här på UNT.se, dock bakom betalvägg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap