headphones newspaper video-player
Anders Börjesson, Näringslivsdirektör Nacka Kommun, Amanda Thunberg, ordf Företagarna Nacka Värmdö och Sebastian Nordgren, inköpschef Nacka kommun.

Frukostmöte på temat tillväxt

Nacka Kommun – offentlig upphandling.

Nacka kommun bjöd in till frukostmöte med tema tillväxt. Kommunens inköpschef, Sebastian Nordgren beskrev upphandlingsläget i kommunen och hur de vill utveckla kommunens inköp.

Idag upphandlar Nacka kommun varor och tjänster för ca 4 miljarder kronor och har ungefär 6200 leverantörer. 221 st av leverantörerna står för 80% av spenden.  2018 fakturerade 3646 st leverantörer under 10 000 kr.

Politiken är glasklara med att de vill ha små och medelstora företag som leverantörer, men Sebastian Nordgren sa ”om jag får prioritera tar jag den största affären”. Hur blir det för oss småföretagare? Sebastian menade att inköpsenheten strävar efter att få bättre kontroll och hoppas kunna underlätta upphandlingsprocessen så att leverantörerna blir färre men bättre, önskvärt runt 1000 st. Det diskvalificerar inte att mindre aktörer bli leverantörer till Nacka kommun, enligt Sebastian. Tvärtom kan en vunnen upphandlig ge ditt företag både tilläxt och stabilitet.

Hur ska då Nacka bli bäst på upphandling?

Genom strategisk inköpsstyrning, och genom att påverka och utmana marknaden (exempelvis krav på praktikplatser, miljö osv). De vill driva förändring och inköpsenheten jobbar tajt med verksamheten internt och har medborgarfokus. Idag finns det 10 kategorier och varje kategori har en ansvarig. Kommunen strävar efter att uppfattas som en professionell part oavsett vilken kategori som upphandlas.

Inköpsprocessen består av 5 delprocesser:

  • Behovsanalys - Hitta fakta. I detalj besluta vad som ska köpas.
  • Marknadsanalys - Hur kan marknaden tillfredsställa de behov som finns?
  • Upphandlingsprocess - Genomföra den beslutade upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens regelverk.
  • Leveransprocess - Kvalitetssäkring
  • Uppföljningsprocess - Analys och uppföljning – sker leverans i enlighet med avtalet avseende bland annat kvalité och volym.

Sebastian berättade vidare om ”Dynamiskt inköpssystem” där Nacka kommun vill skapa en pool av leverantörer där det görs förnyad konkurrensutsättning på schyssta villkor och där miniupphandlingar sker på 10 dagar. Har du kvalificerat dig i processen så är du inne. Offentlig sektor är redan igång och Konsulttjänster kommer till hösten. Detta system annonseras på exakt samma sätt som en vanlig upphandling. Skillnaden är att det går att kvalificera sig i efterhand.

Det är enkelt att hålla koll på  de upphandlingar som görs. Antingen på: nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop eller så skapar du ett konto direkt på: www.kommersannons.se/elite.

Har du frågor till inköpsenheten kan du maila upphandling@nacka.se.

Har du frågor till Upphandlingsenheten på Värmdö kommun kan du maila till varmdo.upphandling@varmdo.se.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD