För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så många hållbara företagare har nominerats!

Publicerad 5 maj 2022
Här kan du ta del av vilka företag som nominerats till priset. Inom kort tar juryn beslut på vem som blir Årets Hållbara Företagare i Burlövs kommun 2022.

hr Björkmans Entrémattor – Carl-Johan Björkman

hr Björkmans Entrémattor hyr ut entrémattor till företag. Tjänsten innefattar byte, tvätt, kontroll och leverans. Hållbarhet genomsyrar hela företaget. Från solpaneler, tillvaratagande av regnvatten, återrening av använt vatten i tvättprocessen, bilar som går på biogas eller el, en omfattande  planering av alla leveranser och egna tjänster.

www.hrbjorkman.se

Falkenklev Logistik – Victor Falkenklev

Med mod och drivkraft har företaget påbörjat en jättesatsning för framtiden via byggnationen av Sveriges största laddpark för eldrivna lastbilar. Genom att laddparken även är öppen för allmänheten och personbilar säkrar man ett stort steg i en framtid utan fossila bränslen.

www.falkenklevlogistik.se

Zeotech – Pernilla Lindörn-Prabert/Johan Hultén

Zeotech levererar lösningar för stora internationella industrier som Volvo, Tetrapak mfl i Sverige och globalt. Ett hållbart företag idag, igår och framåt!

Zeotech löser sina kunders behov av voc rening genom miljövänliga, energieffektiva och säkra kundanpassade zeolitbaserade lösningar. Återvinning, energioptimering, sänkta CO2, hög kvalitet, hög reningsgrad, hög tillgänglighet med 24/7 har varit företagets kärnverksamhet i snart 30 år. Zeotech har hjälpt industrin att uppfylla miljövänliga, energieffektiva och hållbara mål långt före de globala målen.

www.zeotech.se

Trianon – Anne Heide

Ett fastighetsbolag som medvetet arbetar med tillgängliggörande av boende och social integration som en viktig del sitt fastighetsbestånd. Trianon har lyckats väl i t ex Rosengård i Malmö och avser nu bygga en socialt hållbar stadsdel vid Burlöv Center.

https://trianon.se/

Nordgröna AB – Oscar Pressfeldt/Joris Oudendijk/Sander Oudendjik

Nordgröna utvecklar, tillverkar och säljer inredningsprodukter av naturliga och hållbara material – med ett fokus på design och funktion för att skapa bättre arbetsplatser och miljöer för människor att vistas i. Nordgröna använda det mångsidiga materialet Fönsterlav för produkter i moderna vardagsrum och arbetsutrymme. Entreprenörerna har fortsatt att utveckla nya produkter av det naturligt återväxande materialet sedan dess.

Deras naturliga produkter exporteras värden över och behöver ingen omvårdnad utan sköter sig fint själv i miljöer. De unga entreprenörerna har skapat nya innovativa produkter som komplement till fönsterlaven.

https://nordgrona.com/

Kronetorp Park AB – Daniel Lindbäck

Kronetorp Park har målsättningen att bygga Europas bästa hållbara stadsdel. Ett långsiktigt arbete med ambitioner. B la arbetar man med olika slags separering av använt vatten i lägenheterna för att återanvända det så många gånger som möjligt. Utöver detta kommer varmvattnet som används i bostäderna att återanvändas för att utvinna ny energi.

https://www.kronetorppark.se

NatuRey – välmående i naturen – Vanessa Reyners

NatuRey arbetar med naturens hälsofrämjande effekter för stresshantering, återhämtning, för en mer hållbar vardag. Dels arbetar hon med patienter och dels förebyggande men också med friskvård och företagsevent.. Vanessa har många års erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i olika skeden av livet, med olika bakgrund och behov.

www.naturey.se

ÅHF-logga_färg.png

 

Fler nyheter från Företagarna