För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkommet besked om nytt implementeringsråd

Publicerad 27 maj 2024
Det är positivt att regeringen äntligen väljer att lansera implementeringsrådet som man aviserade i höstas.
Energi- och näringsminister Ebba Busch presenterar implementeringsrådet under en pressträff under måndagsförmiddagen. Foto: Skärmbild från regeringen.se.

På måndagen höll energi- och näringsminister Ebba Busch en pressträff och berättade att det sedan tidigare aviserade implementeringsrådet nu inrättas. Dess syfte är att minska företagens regelbörda som uppkommer till följd av kommande, ny och ändrad EU-lagstiftning.

− Det är positivt att regeringen äntligen väljer att lansera implementeringsrådet som man aviserade i höstas. Den svenska processen för att implementera EU-lagstiftning har lämnat en hel del att önska och vi ser en tendens till att både överimplementera och ibland även felimplementera, säger Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat.

Påverka EU-lagstiftningen

Implementeringsrådet ska dels ligga steget före och ge regeringen underlag med analyser av frågor i kommande EU-rättsakter som bedöms vara av särskilt intresse för företag. På så sätt är det tänkt att regeringen lättare ska kunna agera före eller under EU-förhandlingar. Dels ska rådet löpande ta fram rekommendationer till regeringen om genomförandet av nya eller ändrade EU-rättsakter.

− Det här kommer att ge oss bättre underlag att påverka EU-lagstiftningen när den är som mest formativ, sade Ebba Busch på pressträffen.

En del av kommittéväsendet

Vilka personer som ska sitta i implementeringsrådet är inte bestämt ännu. Energi- och näringsministern berättade under pressträffen att regeringen arbetar för fullt med det just nu.

− För att säkerställa att rådet har relevanta erfarenheter och nödvändig kompetens så kommer rådet att bestå av personer från såväl näringsliv som personer med annan lämplig kompetens inom både EU-rätt och EU-processer och svenska förhållanden, sade Ebba Busch.

Implementeringsrådet inrättas som en kommitté och rådets ordförande och ledamöter kommer att tillsättas av regeringen.

− Att få ett tydligare samarbete mellan politik och näringsliv är nödvändigt. Företagarna ser fram emot processen med att tillsätta rådet och formera rådets arbete och står självfallet till förfogande med både råd, tid och expertis, säger Erik Östman.

Fler nyheter från Företagarna