För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna anmäler Göteborgs stad

Publicerad 28 maj 2024
Företagarna anmäler Göteborgs stad för att bryta mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.
Göteborg med det nybyggda Karlatornet. Foto: Markus Esselmark/Getty Images.

En stor del av de inköp som kommuner och andra offentliga organisationer gör omfattas av upphandlingsreglerna. Regelverket finns till för att företag ska kunna konkurrera om att få leverera. Det kräver i sin tur att det råder transparens och likabehandling. På så vis ska de ungefär 900 miljarder som upphandlande organisationer köper varor och tjänster för varje år användas effektivt.

Brott mot de upphandlingsrättsliga principerna

Företagarna arbetar för att fler företag ska delta i den offentliga affären och reagerar när det målet motarbetas. Så har skett när stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs stad kräver att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal. Det handlar om en upphandling av belysningsarbete, invändig målning och mattbyte i en skola. Det beräknade kontraktsvärdet uppgår till två miljoner kronor.

− Att ställa krav på centralt tecknade kollektivavtal är ett tydligt brott mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna och utgör därmed ett brott mot LOU, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

En fortkörning är fortfarande olaglig – även om det handlar om att testa systemet

Många företag har inte kollektivavtal 

Den aktuella upphandlingen är av det slag att många mindre företag skulle kunna lämna anbud, men sex av tio små och medelstora företag står utanför kollektivavtalsmodellen.

− Göteborgs stad har möjlighet att ställa arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar, men inte krav på centralt tecknat kollektivavtal. Kravet snedvrider konkurrensen bland företag och därför anmäler vi nu Göteborg till Konkurrensverket, säger Magnus Johansson.

Anmälan gäller för brott mot lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Påverka genom lagstiftning, inte upphandlingar 

Göteborgs kommunstyrelses ordförande, socialdemokraten Jonas Attenius, säger i en intervju i Dagens Nyheter att kommunen vill utmana systemet och lagstiftningen.

− Vill staden utmana systemet måste detta ske genom att påverka lagstiftaren. Företagarna vill med sin anmälan begränsa möjligheten för både Göteborgs stad och andra upphandlande organisationer att ställa krav på kollektivavtalsanslutning i framtida upphandlingar, säger Magnus Johansson.

Vad händer nu?

Företagarna har anmält stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs stad till Konkurrensverket. Om Konkurrensverket beslutar att prioritera frågan kommer myndigheten att ta upp ärendet och driva det. Det kommer då att tillskriva Göteborgs stad och be om ett yttrande. Företagarna kommer också att ha möjlighet att yttra sig. 

Fler nyheter från Företagarna