För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Magnus Johansson En fortkörning är fortfarande olaglig – även om det handlar om att testa systemet

Publicerad 30 maj 2024
Det går att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling, men Göteborgs stad stänger i stället ute företag och det är olagligt, skriver Magnus Johansson.
Magnus Johansson är Företagarnas expert inom offentlig upphandling och konkurrens.
Krönika Detta är en kommenterande text, åsikterna är skribentens egna.

När såg du senast en hög kommunföreträdare stolt deklarera att kommunen valt att bryta mot lagen? För att testa systemet. Det vi nu ser utspela sig i Göteborg är anmärkningsvärt på så många sätt, och kan få allvarliga konsekvenser om det inte stoppas i tid. 

Men låt oss börja med vad detta handlar om: upphandling och vem som ska kunna delta i denna. Att bedriva offentlig upphandling är på ett sätt som att navigera en stor och komplex motorväg. Varje fordon, oavsett storlek, måste kunna följa med och bidra till att målet nås. Men när Göteborgs stad ställer krav på kollektivavtal i sina byggentreprenadsupphandlingar innebär det att många småföretag tvingas lämna vägen. 

Företagarna anmäler Göteborgs stad

Orimligt krav från Göteborgs kommun

Att Sveriges näst största kommun ställer ett sådant krav innebär att cirka 60 procent av alla Sveriges småföretag ställs utanför en potentiell affär. Vid bedömningen av vilka krav som får ställas i offentlig upphandling måste upphandlande organisationer beakta de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

En av dessa principer, proportionalitetsprincipen, utgår från att kraven och villkoren ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Det är fullt möjligt att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling, men att gå så långt som i Göteborgs stads fall är enligt oss ett brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Fel att misstänkliggöra företag

Göteborgs stads retorik har under en lång tid utgått från att leverantörer är oseriösa typer som gör allt för att roffa åt sig skattemedel. Det är dags att ändra på den retoriken nu. Vi måste vara öppna och ärliga och se problemen med välfärdskriminalitet, men att generalisera och misstänkliggöra alla företag är fel. De flesta företag är hårt arbetande och gör allt i sin makt för att kunna leva upp till de behov som de offentliga har. 

Det finns kontrollmekanismer i upphandlingsreglerna för att hantera oseriösa leverantörer, som uteslutningsgrunder och regler för onormalt låga anbud. Dessa regler är svåra att använda i praktiken, vilket har lett till att upphandlande organisationer försöker utesluta oseriösa leverantörer på andra sätt. Arbetsrättsliga krav kan vara motiverade, men när Göteborg kräver centralt förhandlade kollektivavtal går det för långt, inte minst mot bakgrund av att vi har förenings- och avtalsfrihet här i Sverige. 

Om Göteborgs stad vill driva frågan om kollektivavtalskrav i offentlig upphandling måste detta göras på det sätt som står till buds; nämligen via lagstiftaren. 

Rättsläget är kristallklart

Enligt Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten går det inte att ställa sådana krav. Kravet har även prövats i domstol och där framkommer det att kravet strider mot upphandlingsrättsliga principer. Rättsläget är därför kristallklart. Trots detta, vilket man tycks vara medveten om, går Göteborgs stad rakt emot gällande rättsläge i förhoppning att ”testa systemet”. Att "testa systemet" genom att köra snabbare än tillåten hastighet på en väg är inte tillåtet, och detsamma gäller här. Göteborgs stad måste respektera regelverket och säkerställa att även små företag kan vara med på vägen och bidra till samhällets gemensamma mål. Endast då kan vi säkerställa en rättvis och effektiv offentlig upphandling som ger rättvisa förutsättningar åt både stora och små aktörer.

I slutändan handlar det om att hålla upphandlingens trafikflöde smidigt och säkert – för alla. Göteborgs stad måste förhålla sig till de lagar och regler som finns för att alla ska kunna färdas säkert och effektivt på den offentliga upphandlingens motorväg.

Magnus Johansson Läs fler krönikor från vår expert

Magnus Johansson Expert offentlig upphandling och konkurrens

Kommunerna vaskar vår välfärd

Hur kan det komma sig att vi i Sverige år 2024 inte har någon organiserad tillsyn över hur effektiva inköpen för våra gemensamma pengar är, skriver Magnus Johansson, Företagarna...

Fler nyheter från Företagarna