För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhetsredovisning – varning för en grön djungel

Publicerad 4 jun 2024
EU-regler kring hållbarhetsrapportering ökar administrationskostnader och minskar lönsamheten för många små företag, visar Företagarnas nya rapport.

I rapporten Den gröna djungeln som lanseras i dag undersöker Företagarna hur små och medelstora företag påverkas av EU:s nya regelverk för hållbarhetsrapportering.

Regelverket är resultatet av flera hållbarhetsdirektiv och förordningar som kommer av EU:s gröna giv. Undersökningen omfattar inte samtliga regelverk, utan gör ett urval för att kunna belysa viktiga aspekter av den nya hållbarhetslagstiftningen.

− Vår slutsats är att det behövs stöd till småföretagen att kunna genomföra denna typ av rapportering. Det är inte rimligt att lägga bördan på små och medelstora företag som redan har begränsade resurser, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet.

En paradoxal situation

Små och medelstora företag är undantagna från rapporteringskraven, främst på grund av deras begränsade resurser att hantera den komplexa byråkratin, men många påverkas ändå. Att det blir så beror på att större, rapporteringsskyldiga företag behöver samla in relevanta data från sina underleverantörer för att kunna sammanställa korrekt information i sin hållbarhetsredovisning.

− Den praktiska tillämpningen av regelverket hänger inte hänger ihop med lagstiftningen, vilket skapar en paradoxal situation där små- och medelstora företag måste leverera data och upplysningar som de faktiskt var undantagna från, säger Jennie Albinsson.

Ökade administrationskostnader

En stor majoritet av de svarande företagen, 68 procent, anser att regelverken kommer att innebära ökade kostnader för administration. Mer än en tredjedel, 38 procent, förutser också att det kommer att leda till försämrad lönsamhet.

− Trots goda intentioner får hållbarhetsrapporteringen negativa konsekvenser för små och medelstora företag, säger Jennie Albinsson.

Företagarnas tre förslag

Rapporten lägger fram tre förslag på hur de negativa konsekvenserna kan mildras.

1. Inför ett nationellt SME-test och undvik överimplementering

Låt varje föreslagen ny lagstiftning från EU genomgå en nationell konsekvensanalys med särskild hänsyn till små- och medelstora företag.

2. Överimplementera inte

Lagstiftare och myndigheter bör också undvika att överimplementera EU-direktiv.

3. Inför kunskapshöjande insatser och stödstrukturer

Många små och medelstora företag är inte insatta i eller ens medvetna om de ökade hållbarhetskraven. Därför bör relevanta myndigheter införa kunskapshöjande insatser och stödstrukturer.

Fler nyheter från Företagarna