För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Gårdsförsäljning blir verklighet 2025

Publicerad 5 jun 2024
Företagarna välkomnar att regeringen efter många turer gör verklighet av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Nästa vår räknar regeringen med att det ska vara möjligt för småskaliga och hantverksmässiga producenter av öl, vin, cider och sprit att sälja sina varor direkt till besökare. Det står klart sedan regeringen på onsdagsmorgonen presenterade huvuddragen i den kommande lagrådsremissen om gårdsförsäljning.

− Äntligen! Sveriges besöksnäring har väntat på det här beskedet i decennier. Det kommer leda till nya besöksmål som lockar gäster, fler i arbete och nya skatteintäkter. Förslaget är mycket bättre än det som har spekulerats om i media de senaste månaderna, säger Företagarnas vd Benjamin Dousa.

Omfattar cirka 600 tillverkare

Socialminister Jacob Forssmed menar att gårdsförsäljningen kommer att öka möjligheterna för ett stort antal producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

− Vi kommer att återkomma med exakta beräkningar, men bedömer att det i dagsläget handlar om totalt omkring 600 bryggerier, destillerier, vintillverkare och tillverkare av andra jästa drycker, sade han på pressträffen.

Gårdsförsäljning har stötts och blötts i åtskilliga år. Den har utretts av inte bara en utan två gånger och både utredningen 2010 och 2021 landade i att gårdsförsäljning är möjlig att införa utan att undergräva Systembolagets detaljhandelsmonopol. Trots det har frågan dragits i långbänk och rykten om vad som är på gång har florerat. Ett envist sådant var att destillerade produkter skulle uteslutas från gårdsförsäljning. Ett annat att alla råvaror skulle behöva produceras på plats. Nu blir det inte så. Regeringen föreslår ingen begränsning av vilket dryckesslag som ska gå att handla vid ett besök och det kommer inte att finnas krav på att råvarorna produceras på plats, bortsett från druvor till vin.

Gårdsförsäljning populärt på KD-dagarna

Volymbegränsning är fel

Regeringen vidhåller däremot att det måste finnas volymbegränsningar för att tillverkare ska få bedriva gårdsförsäljning. Företagarna är kritiska till ett sådant tak för produktionen.

− Produktionstaket ger en enorm tröskeleffekt för den som investerar i gårdsförsäljning. Blir tillverkaren framgångsrik och får upp efterfrågan på sin produkt riskerar hen att tvingas sluta med gårdsförsäljningen för att man slagit i det årliga produktionstaket. Regeringen borde ha stannat vid småskalighet i försäljningen och de hårda begränsningar som införs där, säger Erik Östman, Företagarnas expert på regelförenkling och lokalt företagsklimat.

Försiktighetsåtgärder

Enligt regeringens förslag kommer dryckerna att få säljas mellan klockan 10 och 20 till besökare som betalar för att exempelvis gå en guidad tur eller lyssna på en föreläsning. Varje besökare kommer att kunna köpa 0,7 liter spritdryck och tre liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker.

Producenterna som kommer i fråga för gårdsförsäljning ska enligt regeringen vara ålagda att dels informera om risker och skadeverkningar av dryckerna, dels underställda egenkontroller motsvarande dem som finns i dag för försäljning av livsmedel, folköl och tobak.

Vad händer nu?

Stegen fram till att gårdsförsäljning ska kunna bli verklighet våren 2025 ser ut som följer. Först fattar regeringen beslut om förslaget. Det kommer att ske i juli. Därefter skickas beslutet för granskning till EU-kommissionen och övriga EU-länder. Regeringen gör bedömningen att förslaget inte kommer att stöta på patrull och att förslaget ska kunna träda i kraft under våren.

Fler nyheter från Företagarna