För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Riksbanken kommer snart behöva sänka räntan

Publicerad 15 jan 2024
I stället för att zooma in på enskilda månadsutfall är det viktigt att zooma ut och ta fasta på att inflationen sjunker. Det talar för att Riksbanken snart kommer att behöva sänka räntan.
Riksbanken. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com.

På måndagen publicerade SCB konsumentprisindex för december månad 2023. Värt att notera är att SCB beräknar olika mått på prisökningstakt (inflation) för olika ändamål. Det är därför statistikmyndigheten presenterar olika procenttal vid samma tillfälle. 

Takten i inflationen enligt KPI var 4,4 procent i december 2023. Det är en nedgång från november, då den var 5,8 procent i årstakt. Månadsförändringen från november till december var 0,7 procent enligt KPI.

Vad händer med inflationen och räntan?

Priser flukturerar, trender anger riktning 

Johan.png

De grupper av varor och tjänster som haft störst bidrag till månadsförändringen i KPI i december 2023 är el, kläder, räntekostnader (egna hem och bostadsrätter), inventarier och hushållsvaror, drivmedel, transporttjänster och paketresor.  

− Man ska inte lägga allt för mycket fokus på vilka priser som stigit mest under enskilda månader, något kommer per definition alltid ha stigit mest medan något annat har ökat minst eller minskat mest. Priser fluktuerar beroende på säsong, semestermånad, väder etcetera. Därför är det viktigt att zooma ut och se vad generella trenden verkar vara och den pekar på att inflationen faller, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Under de senaste månaderna har perspektivet skiftat från hur mycket penningpolitiken behöver stramas åt för att minska prisökningarna i ekonomin till att handla om när Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan igen.

Gör ljuset i tunneln starkare

Riksbankens målvariabel pekar mot räntesänkning 

Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var 2,3 procent i december. Det är den lägsta siffran sedan juli 2021. Det är det mått som är Riksbankens målvariabel för det penningpolitiska målet. Det målet innebär att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation, mätt med KPIF kring 2 procent per år.

− Vi måste komma bort från detta eviga rapporterande om enskilda månadsutfall med ett överdrivet fokus på tiondelar. Dels för att de priserna redan är historia, dels för att den siffran troligen kommer att revideras i framtiden i alla fall. Penningpolitik syftar till att påverka framtida priser och den verkar med en fördröjning. Låt oss istället ta fasta på att inflationen sjunker och att det talar för att Riksbanken snart kommer att behöva sänka räntan för att hålla inflationen uppe runt inflationsmålet, säger Johan Grip.

Fakta: Förändringar i KPI från och med 2024

SCB har gjort följande förändringar när Konsumentprisindex (KPI) tas fram, från och med i år. 

Index för begagnade bilar

Från och med 2024 återupptas prismätning av begagnade bilar.

Prisutvecklingen på begagnade bilar har inte mätts under 2023 på grund av ändrade förutsättningar för datatillgång. Prisutvecklingen har i stället representerats av prisutvecklingen för nya bilar. SCB har under det gångna året utrett förutsättningarna för att införa en ny beräkningsmetod för begagnade bilar utifrån ny tillgång till data. 

Justerad vägningstalsberäkning 2024

En gång per år uppdaterar SCB viktningen (vägningstalen) som ligger till grund för sammanvägningen av delindex till KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått. Uppdateringen görs i samband med publiceringen av inflationstakten för januari. 

Det vanliga har varit att vägningstalen i huvudsak baseras på information om konsumtionens fördelning under helåret två år innan, men under de tre senaste åren har SCB frångått denna praxis. I stället har beräkningen justerats så att även skiften i hushållskonsumtionen som ägt rum under föregående år inkluderats. 2024 använder SCB återigen den justerade beräkningsmetoden.

Produktgrupper som införs, avslutas eller byter namn 2024

Nya undersökningar

7121 Smartklocka

7908 Kurslitteratur

Undersökningar som avslutas

7117 Hemmabiopaket

Undersökningar som byter namn

9216 Rakapparat -> 9216 Elektroniska personvårdsartiklar

Källa: SCB.

Taggar
Riks Nyhet Övrigt
Fler nyheter från Företagarna