För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kriminella förstör för företagare

Publicerad 22 jan 2024
Det går inte att lösa problemet med att kriminella verkar inom företag genom att öka regelbördan för alla hederliga företagare.

Kriminella aktörer utsätter företag för brott, men kriminella konstellationer använder sig även av företag för att kunna begå brott. En rapport utgiven av Stockholms Handelskammare som handlar om det problemet har skapat rubriker under de senaste dagarna. SVT rapporterar att var tredje person inom den organiserade brottsligheten har haft koppling till minst ett företag. Den andelen baseras på att nämnda studie finner att 4 311 av 12 768 individer som Polisen bedömer är en del av den organiserade brottsligheten haft företagsengagemang. 

− Regeringens uppskattning är att den kriminella ekonomin omsätter 100–150 miljarder kronor årligen. Det krävs bolagsstrukturer för att hantera och kanalisera så stora belopp, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.  

Kasta inte ut barnet med badvattnet  

Företagarna välkomnar forskning som belyser hur organiserad brottslighet verkar inom ramarna för näringsverksamhet, eftersom den lilla minoriteten företag det handlar om skapar flera problem för den förkrossande majoriteten seriösa företagare och företag. Vanliga företag kan slås ut av oseriösa aktörer som konkurrerar utan att följa lagar och regler inom allt från arbetsrätt till beskattning och miljölagstiftning. Genom att aktivt bryta mot alla spelregler kan kriminella aktörer försämra företagsklimatet och skada tilliten i samhället eftersom en stor del av vardagen bara fungerar tack vare varor och tjänster från privata företag.  

− Det är viktigt att understryka att problemet med kriminella som använder sig av företag både kan vara systemhotande och röra sig om en liten andel företag, annars riskerar åtgärdsförslag att skapa nya problem för företagande i stället för att lösa problemet med kriminaliteten, säger Johan Grip.  

Staten och företag har olika roller  

Bekämpande av den organiserade brottsligheten står högt upp på den politiska agendan, inte minst på grund av omfattningen av det grova våldet. Men även på grund av att bedrägerier riktade mot både privata aktörer och staten i form av välfärdsbrott ökat i omfattning under 2000-talet. Enligt filosofin att systemhotande problem ska lösas på systemnivå tenderar de politiska förslagen och lösningarna som läggs fram att omfatta rapportering, reglering, inspektion och sanktionering som påverkar samtliga företag.  

− Företag löser många problem i samhället, och näringslivet engagerar sig redan för att bekämpa den kriminalitet som drabbar deras företag och deras ort, men brottsbekämpning är faktiskt en av statens grundläggande uppgifter. För att inte öka bördan för redan drabbade företagare bör åtgärder för att bekämpa kriminella som verkar inom företag riktas in mot ökade kontroller och inspektioner samt en ökad möjlighet för myndigheter att del information med varandra, inte mot ökade rapporteringskrav säger Johan Grip.  

Enligt Företagarna är det viktigt att göra konsekvensanalyser av åtgärder som föreslås för att komma åt kriminalitet som använder sig av företag så att nyttan överstiger kostnaderna de medför.  

Fler nyheter från Företagarna