För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Solceller eller inte? Ingen solklar investering

Publicerad 20 feb 2024
Det prisbelönta textilföretaget Woolpower i Östersund byggde nyligen Jämtlands största solcellspark – en investering som resulterade i en rejält obehaglig överraskning.
Fallande elpriser och stigande räntor kyler av intresset för solceller. Foto: TT Bild.

I början året invigde det familjeägda textilföretaget Woolpower en 10 000 kvadratmeter stor solcellspark på taket till den nya fabriken i Östersund. Solcellsanläggningen, som är den största i Jämtland, genererar omkring 1 miljon kilowattimmar per år. Det innebär att bolaget får 50–75 procent av elförbrukningen från den egna solcellsproduktionen.

Men enligt Daniel Brånby, som äger Woolpower tillsammans med sin bror Adam, handlar

solcellsprojektet inte om att tackla höga elpriser utan om att dra ett eget strå till stacken på miljöområdet.

- Det var framför allt vårt intresse för miljö- och energifrågor som fick oss att sätta solceller på taket. Lönsamhetsmässigt kommer det att ta lång tid innan vi kan räkna hem investeringen, särskilt nu när räntorna har gått upp, säger han.

Brand på taket

Investeringen kom med en rejält otrevlig överraskning för Österundsföretaget, som har cirka 200 miljoner kronor i årsomsättning och 240 anställda. Sommaren 2023, några månader efter invigningen, utbröt en brand i solcellerna på taket. Sedan dess har solcellsanläggningen varit avstängd i väntan på att en pågående utredning ska ge svar på orsakerna till branden.

- Att installera solcellerna var en rätt enkel process, vi hittade ett bra företag som vi anlitade.

Men det är klart att vi inte trodde att taket sedan skulle fatta eld. I övrigt kan jag inte säga något mer förrän utredningen är klar, säger Daniel Brånby.

Solcellsanläggningen i Östersund kostade totalt 7 miljoner kronor, en investering som har finansierats med banklån.

Hade ni fattat ett annat investeringsbeslut i dag med tanke på ränteläget och branden?

- Vi hade fattat samma beslut, men vi hade kanske inte byggt en lika stor anläggning. Jag tycker dock att det är viktigt att företag bidrar i miljöfrågan.

När tror du att investeringen kommer att löna sig?

Det är jättesvårt att svara på. Vad är räntan om 1, 2, 5 eller 10 år? Och hur är elpriset? Elpriset kommer sannolikt att vara högre än i dag, men det kan ränteläget också vara. Jag vill vara tydlig med att vi gjorde detta för miljön, om vi hade velat ha bra avkastning på pengarna hade vi inte byggt solceller.

Har du något råd till andra företagare som funderar på att köpa solceller?

- Med tanke på branden tycker jag att man ska vara medveten om riskerna, både som företagare och som privatperson. Min uppfattning är att marknaden har gått framåt snabbt med många företag som installerar solceller. Tekniken finns och fungerar, men kanske är alla standarder inte på plats ännu, säger Daniel Brånby.

Minskad efterfrågan

Hugo Larsson, vice vd på Luma Energy som hjälper företag och fastighetsägare att installera solceller, berättar att efterfrågan har minskat något bland små och medelstora företag under senaste året. De något lägre elpriserna i kombination med ett högre ränteläge är två viktiga förklaringar till avmattningen.

- När elpriserna inte är lika extrema som tidigare blir man nog lite mer kortsiktig i sitt beslutsfattande. Man ska dock ha med sig att vi kommer att ha volatila elpriser framöver och därför kan det vara klokt att säkra delar av sin elkonsumtion med solceller, säger han till Företagaren.

Hugo Larssons huvudsakliga råd till företagare är att vara noggrann i valet av installatör.

- Det är en ny marknad som mer eller mindre har exploderat de senaste åren. Därför är det viktigt att anlita en installatör som följer de krav som finns och som har de certifieringar som behövs, säger han.

Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten, säger att företagare som är intresserade av att installera solceller bör vara medvetna om de rådande flaskhalsarna på marknaden. En sådan flaskhals är elnätets kapacitet.

- Det beror på var du bor i landet, men i till exempel Skåne råder kapacitetsbrist, det vill säga det är fullt i nätet. Då kan det helt enkelt vara svårt att få ansluta sin anläggning till elnätet och komma i gång med produktionen, särskilt om du inte bara producerar för egenanvändning utan också skickar ut solel i nätet. Som företagare bör man därför kolla upp med sitt elnätsföretag om det finns plats för solcellsanläggningen, säger hon.

Ytterligare en flaskhals är en ofta lång väntan på att få anläggningen installerad.

- Solcellsmarknaden är i kraftig utveckling, och en konsekvens är att det kan vara krångligt att hitta en installatör, säger Elin Larsson

För Daniel Brånby på Woolpower är målet fortfarande att bli självförsörjande på el, trots motgången med solcellsanläggningen som fattade eld. Han utesluter inte att företaget kan bygga fler solceller framöver, men tittar också på andra energikällor.

- Vi funderar på olika batterilösningar för att kunna lagra elen bättre från solcellsparken. Men vi kan också tänka oss att bygga fler solceller och investera i vatten- och vindkraft, säger han.

Adam och Daniel Brånby, Woolpower, utnämndes till Årets Företagare i Sverige 2023. Hugo Larsson, vice vd på Luma Energy, fick priset Årets Unga Företagare i Sverige 2020 tillsammans med kollegan Linus Werner.

5 råd från Energimyndigheten


Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten, ger fem tips till företagare som planerar att investera i solceller.

  1. Ska solcellerna främst ersätta inköp av el eller ska du också vara en producent som bidrar med solel till elnätet? Detta är en viktig fråga eftersom innehavare av solcellsanläggningar över en viss storlek ska registreras som elproducenter i skatterättslig mening – och det medför specifika regler för skatt, moms och så vidare.

  2. I vissa delar av landet råder kapacitetsbrist i nätet, vilket betyder att det kan vara svårt att ansluta din solcellsanläggning. Kolla upp detta med ditt elnätsföretag, särskilt om du vill sälja mer el än vad du själv använder.

  3. Både ränteläget och elpriserna påverkar återbetalningstiden på solcellerna. Nu när ränteläget är högre blir återbetalningstiden längre.

  4. Marknaden för solceller har växt kraftigt, vilket innebär att det kan vara svårt att få tag i en installatör.

  5. Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Där kan du få tips och råd om vad du ska tänka på – och undvika – när du ska installera solceller.


Text: Tomas Nilsson

Fler nyheter från Företagarna