För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Publicerad 3 feb 2024
Företagarna välkomnar Maria Hemström Hemmingsson till den viktiga rollen som generaldirektör på Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och Arbetsförmedlingens tillträdande generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson. Foto: Skärmbild från regeringen.se.

Den 1 mars tillträder Maria Hemström Hemmingsson som generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Det meddelade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under en pressträff på fredagen. Hon efterträder vikarierande generaldirektör Lars Lööw som i stället blir generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

− Företagarna välkomnar att regeringen har utsett en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. En ny chef är avgörande för det viktiga arbete Arbetsförmedlingen har, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på arbetsmarknadsfrågor.

Maria Hemström Hemmingsson kommer närmast från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, där hon i dag är generaldirektör. Hon har även varit generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och tillförordnad generaldirektör på Försäkringskassan.

Autobahn till arbete eller Highway to Hell?

Stort behov av effektiviseringar

På pressträffen betonade Johan Pehrson att regeringen sökt efter en person som kan effektivisera Arbetsförmedlingen och att den förväntar sig ett tydligt fokus på kärnverksamheten. Det vill säga att fler personer ska komma i arbete och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt.

− Vi har 467 000 människor som är arbetslösa och 144 000 lediga jobb. Den här ekvationen går inte riktigt ihop, sade arbetsmarknadsministern.

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen prioriterar de som står långt från arbetsmarknaden. Det betyder personer som varit arbetslösa i mer än två år. Myndigheten behöver använda sig av en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser, såsom upphandling, samverkan och överenskommelser med olika andra aktörer och genomförande i egen regi, betonade Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingen silar mygg och sväljer kameler

Fokus på omställning

På pressträffen förklarade sig Maria Hemström Hemmingsson vara ödmjuk inför uppgiften. Hon betonade starkt att arbetslöshetsförsäkringen är och alltid varit en omställningsförsäkring och att ingen ska betrakta den som bidrag man kan leva på under ett helt liv. Arbetslöshetsförsäkringen ger personer rätt till ersättning under en begränsad tid och ju längre tid i arbetslöshet, desto mer breddas det geografiska och yrkesmässiga sökområdet. 

− Det är 350 000 människor som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns det ett stort antal lediga jobb som arbetsgivarna har svårt att rekrytera till. Det är inte en bra situation för någon. Inte för de arbetslösa, inte för arbetsgivarna och inte för samhället som helhet, sade hon.

Arbetsförmedlingen borde idka självkritik

Företagarna vill ha dialog 

Företagarna välkomnar att Arbetsförmedlingen ska fokusera på att bli mer effektiv i sin kärnverksamhet. Mellan åren 2009 och 2023 har myndighetens totala budget ökat med 36 miljarder kronor, förvaltningsanslagen ökat med 2,7 miljarder kronor och arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökat med 14,8 miljarder kronor. Detta utan att det går att se någon motsvarande ökad effektivitet i uppdraget.

− Företagarna har många konstruktiva förslag kring hur Arbetsförmedlingen behöver förändra sitt arbetssätt för att fungera för små och medelstora företag. Vi välkomnar Maria Hemström Hemmingsson och hoppas på en dialog om detta med henne, säger Catharina Bildt Grape.

Statistik från Arbetsförmedlingen och SCB

I artikeln citeras arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och Arbetsförmedlingens tillträdande generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson när de anger uppgifter om antalet arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Skillnaderna mellan uppgifterna beror på att de ger uttryck för olika saker.  

Statistiska centralbyrån publicerar Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är undersökningar som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. De anger antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år.

Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetsförmedlingen redovisar verksamhetsstatistik ur myndighetens databas. Det vill säga hur många personer som är inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen en given tidpunkt.

Ytterligare en skinnad mellan AKU och Arbetsförmedlingens statistik är att del av de som är arbetslösa i SCB:s siffror är heltidsstuderande ungdomar som inte har anmält sig till Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Arbetsförmedlingens statistik på myndighetens webbplats.

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna