För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetsförmedlingen borde idka självkritik

Publicerad 4 dec 2023
Rapporten Mismatch! har lett till en replikväxling i Svenska Dagbladet mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen.

Företagarnas rapport Mismatch! ringar in problem med Arbetsförmedlingens uppdrag och leverans och föreslår flera åtgärder. Budskapet är som redan konstaterats bistert. Om inte myndigheten på två år lyckas styra om verksamheten mot service, effektivitet och resultat bör den läggas ner.

Efter att rapportförfattaren Catharina Bildt Grape redogjort för problem och lösningar i en debattartikel i Svenska Dagbladet har vikarierande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, Lars Lööw, replikerat.

Arbetsförmedlingen invänder

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör innehåller Företagarnas debattartikel – och därmed rapport – felaktigheter. Dels i fråga om vad Arbetsförmedlingen kostar, dels vad gäller påståendet om att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökat.

I en slutreplik vänder sig Catharina Bildt Grape mot den anklagelsen och konstaterar att Arbetsförmedlingens totala budget och förvaltningsanslag har ökat mellan åren 2009 0ch 2023. Anslagen för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning har också ökat dramatiskt och är en konsekvens av en misslyckad arbetsmarknadspolitik:

”Det vore klädsamt av den myndighet som åtnjuter högt förtroende hos blygsamma 1 procent av befolkningen att idka självkritik och ta till sig fakta och kritik. I stället försöker Lars Lööw dribbla bort de besvärande höga och ökande kostnaderna.”, skriver hon.

Blundar för problemen

Lars Lööw skriver i sin replik att Arbetsförmedlingens förbättringsprocess pågår ständigt och att myndigheten välkomnar alla inlägg i debatten, men den måste föras med rätt fakta. Han skriver att ”vi har också ett tydligt uppdrag från regeringen om ökad effektivitet och förbättrade resultat. Signalen internt är att vi måste arbeta smartare, bättre och billigare.”

Catharina Bildt Grape konstaterar i slutrepliken att den totala kostnaden för arbetsmarknadspolitiken har ökat sedan Arbetsförmedlingen bildades 2008. I budgetpropositionen för 2008/09 uppgick det totala anslaget till 56 miljarder kronor. Enligt årets budgetproposition för 2024 beräknas den totala kostnaden uppgå till 92 miljarder.

”Så länge Arbetsförmedlingen inte ser problemen i den egna verksamheten kommer den välbehövliga förändringen fortsätta att lysa med sin frånvaro – det handlar om strukturella brister i upphandling, kontroll, effektivitet av insatser, kontakt med lokalt näringsliv som får förödande konsekvenser. Lööw verkar tycka att både kostnader och arbetssätt är i sin ordning. Företagarna tycker precis tvärtom.”, skriver Catharina Bildt Grape.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna