För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkommen satsning på regelförenkling

Publicerad 7 sep 2023
Företagarna välkomnar att regeringen och Sverigedemokraterna lyssnat på Företagarna och satsar på ett förenklingspaket för svenska företagare i höstens budgetproposition.

De administrativa kostnaderna för företagen har under lång tid ökat trendmässigt, trots upprepade och uttalade ambitioner från flera regeringar om att minska regelbördan. Därför är det positivt att Tidö-partierna prioriterar att arbeta systematiskt med förenklingsarbetet i Regeringskansliet.  

I en debattartikel i Göteborgs-Posten inför höstbudgeten skriver företrädarna för de fyra samarbetspartierna, men energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i spetsen, att de nu lägger i ytterligare en växel genom att lansera ett nytt förenklingspaket. 

Medvetenhet, mandat och målfokus 

Paketet på 51,5 miljoner kronor består av sex åtgärder: inrättandet av ett Förenklingsråd; uppgradering av Verksamt.se; stöd till kommuners arbete med att erbjuda fler digitala tjänster för företag; översyn av föreskrifter i syfte att förenkla för företag; stärkt arbete med myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning samt satsning på länsstyrelserna för att förbättra kontakterna med företag.  

Erik_Östman_rund.jpg

− Det som regeringen och SD nu presenterar är mycket positivt. Det är precis de åtgärder som vi efterlyst för att pressa tillbaka regelbördan, säger Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat. 

Drygt femtio miljoner kronor är små poster i statsbudgeten, men enligt Erik är det inte summan som är avgörande, utan medvetenhet, mandat och målfokus. 

− Regelförenkling borde egentligen inte kosta staten något i slutänden. Det handlar om att undanröja hinder så att företagen kan fokusera på det de gör bäst i stället för att ägna onödig tid åt krångel, myndighetskontakter och administration,  säger han.  

Förenklingsråd är nytt för Sverige 

Problemet med de många ansatser om att underlätta för företag som presenterats hittills är att de inte kopplats till en tydlig systematik i förenklingsarbetet. Därför är satsningen på ett förenklingsråd både viktigt och välkommet.  

− Förenklingsrådet är något helt nytt för Sverige. Det kan ge den systematik som hittills saknats. Det återstår att se hur den exakta utformningen blir, men inspirationen kommer från Danmark där bland annat näringslivsorganisationer ingår, säger Erik Östman. 

Inrättandet av ett förenklingsråd är enligt samarbetsparterna ett komplement till det tidigare aviserade Implementeringsrådet. Det ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av befintlig svensk rätt och ta fram konkreta förslag på sådana åtgärder, samtidigt som Implementeringsrådet ska förhindra så kallad gold plating av EU-regler.

Behovet av systematik krävs även för att de andra punkterna i satsningen ska bli framgångsrika.  Det gäller inte minst kunskap om vilka digitala tjänster företag efterfrågar, hur myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning kan bli bättre och vad länsstyrelserna borde fokusera på.  

− Regeringen och hela Tidölaget har visat att de vill springa loppet. Vi vill vara med och coacha dem längs banan så att de kommer i mål, säger Erik Östman. 

Fler nyheter från Företagarna