För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fel låta fler betala statlig inkomstskatt

Publicerad 4 sep 2023
Helgens besked från regeringen om utebliven inflationsjustering av brytpunkten för statlig inkomstskatt blir i praktiken en skattehöjning för breda grupper löntagare.
Finansminister Elisabeth Svantesson meddelade i helgen att den årliga justeringen av gränsen för statlig inkomstskatt kommer att pausas nästa år.Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com.

I söndags meddelade finansminister Elisabeth Svantesson att den årliga justeringen av gränsen för statlig inkomstskatt kommer att pausas nästa år. Denna justering, som görs automatiskt vid årsskifte, har till syfte att brytpunkten för statlig inkomstskatt ska följa inflationstakten. På samma sätt höjs årligen bland annat bidrags- och pensionsbelopp. 

 − Det är ett trist besked från finansministern. Eftersom det handlar om en utebliven inflationsjustering blir det i praktiken en skattehöjning för breda grupper löntagare, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna. 

Företagarnas chefsekonom Johan Grip ger inte mycket för finansministerns hänvisning till inflationsbekämpning om varför det inte är rätt prioritering att justera skattegränsen.  

 − Finansministern anger inflationstakten som främsta anledning till att pausa indexeringen, trots att en uppräknad brytpunkt inte är inflationsdrivande. Hade finansministern menat allvar med inflationsbekämpningen borde arbetsgivaravgiften och elskatten i konsekvensen namn sänkas, säger han. 

Regeringen böjer sig för S politik

Statlig inkomstskatt betalas med 20 procent extra på inkomster över brytpunkten. I år ligger brytpunkten på drygt 51 000 kronor i månaden och skulle med den förväntade höjningen blivit omkring 57 000 kronor 2024. Men nu anger regeringen alltså att ingen höjning av brytpunkten kommer att ske. Syftet är enligt finansministern att använda de extra skatteintäkterna till utgifter på andra områden. 

− Allt fler behöver betala statlig inkomstskatt, ovanpå redan höga kommunalskatter och arbetsgivaravgifter. Regeringen böjer sig genom detta för Socialdemokraternas linje. Om Elisabeth Svantesson hade velat mejsla ut en egen linje, hade hon kunnat föreslå exempelvis en något lägre uppindexering för 2024. Då hade grundtanken med inflationsjustering i alla fall varit intakt, säger Patrick Krassén. 

2022 betalade omkring 1,2 miljoner löntagare statlig inkomstskatt. Efter värnskattens avskaffande 2019 har skattesatsen sänkts från 25 till 20 procent. Den statliga inkomstskatten stod för knappt 60 miljarder i skatteintäkter 2022, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av statens skatteintäkter.  

Fler nyheter från Företagarna