podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Afrikansk svinpest hårt slag mot Fagersta

Publicerad 9 sep 2023
Det är fortfarande svårt att överblicka vilka följder arbetet med att den lokalisera, begränsa och bekämpa den afrikanska svinpesten får.
Sedan i torsdags finns en smittad zon som omfattar 996 kvadratkilometer och berör hela Fagersta kommun, samt delar av Norberg, Sala och Surahammar.

På fredagen gick Fagersta kommun upp i begränsat stabsläge med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Jordbruksverket har upprättat en operativ ledningscentral i kommunen och även Statens veterinärvårdsanstalt (SVA) är på plats.

Under lördagen kunde SVA påvisa ytterligare två positiva fall av afrikansk svinpest inom zonen.

Afrikansk svinpest omfattas av europeisk och svensk lagstiftning. Nationellt finns bestämmelser i epizootilagen och i epizootiförordningen och de stadgar åtgärder och begränsningar för att förebygga eller bekämpa sådana sjukdomar.

Smittad zon – viktigt hålla sig informerad

Sedan i torsdags finns en smittad zon som omfattar 996 kvadratkilometer och berör hela Fagersta kommun, samt delar av Norberg, Sala och Surahammar. Beslutet om att införa zonen och dess tillhörande restriktioner fattades av Jordbruksverket i samråd med SVA. Syftet är att inom den lokalisera, begränsa och bekämpa den dödliga virussjukdomen som drabbar vildsvin och grisar.

Åtgärderna och restriktionerna kan ändras, så det är viktigt att hålla sig informerad. På fredagen lades till exempel ett förbud till mot att föra ut foder som har producerats inom den smittade zonen.

Kartan över den smittade zonen går att läsa in i mobiltelefoner (geospatial PDF) så att det går att använda sig av telefonens navigeringsmöjligheter för att se om du befinner dig innanför restriktionszonen.

Jordbruksverket: Fastställande av smittad zon med anledning av utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin (pdf)

Information på Fagesta kommuns webbplats om utbrottet av afrikansk svinpest.

Information på Jordbruksverkets webbplats om afrikansk svinpest.

Frågor och svar på Statens veterinärmedicinska anstalt om afrikansk svinpest.

Inte hunnit landa

Åtgärderna har kommit på plats snabbt, sedan smittan konstaterades i onsdags i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Många har därför inte hunnit bilda sig en uppfattning om vad allt innebär på kort och lite längre sikt. Företagarnas lokalförening för Fagersta, Norberg samt Skinnskatteberg  har hitills inte märkt av frågor från medlemmarna. 

−Jag har nog inte själv riktigt hunnit tänka igenom vad smittzonen innebär. Än så länge är det inga medlemmar som hört av sig men det kan nog ändras när läget klarnar, säger Joanna Lundberg som är ordförande för Företagarna Norra Västmanland.

Tobias Back är ansvarig för det strategiska och operativa arbetet med det kommunala näringslivsfrågor i Fagersta. Han säger att det är både högt och lågt just nu och att kommunen jobbar för fullt tillsammans med myndigheterna. Han sticker inte under stol med att det kan uppstå målkonflikter mellan företags verksamheter och behovet av att begränsa och bekämpa smittspridningen.

− Det är en ny situation för alla. Vi stöttar så mycket vi kan. Vi på näringsliv i kommunen jobbar ju med att hjälpa företag och de som är oroliga eller har frågor kan alltid höra av sig. Ett viktigt medskick till alla är att det inte är läge att vrida och vända på restriktionerna utan bara följa dem, säger han.

Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.

Afrikansk svinpest smittar inte människa

Människor kan inte smittas av afrikansk svinpest. Sjukdomen drabbar endast vildsvin och grisar. Inte heller husdjur andra än sällskapsgrisar och minigrisar kan smittas. Husdjur som katter, hundar, hästar, marsvin med flera, eller lantbruksdjur som exempelvis får, nötkreatur, getter och fjäderfä är alltså inte mottagliga för viruset. Däremot kan människor och till exempel hundar som går i skog och mark sprida smittan vidare om den finns på kläder eller skor, eller i päls och på halsband som varit i kontakt med ett smittat vildsvin eller avföring och kroppsvätskor från ett smittat vildsvin (det är bara i vildsvin smitta är konstaterad i det aktuella utbrottet).

Många förbud inom smittad zon

För närvarande är allt skogsbruk (alla skogsbruksåtgäder) förbjudet inom zonen. Det råder även jaktförbud som omfattar all typ av jakt på alla arter av vilt. Det är också förbjudet att släppa hundar lösa inom zonen och det är förbjudet att där som obehörig vistas i vildsvinshägn eller inhägnader för tamgrisar. Den som håller tamgrisar ska se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Fordon och maskiner som använts i lantbruk eller skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras innan de får flyttas ut ur den.

Alla aktiviteter – även sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar – som innebär att mänskor inom zonen vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlingsbana är förbjudna. Det är med andra ord inte tillåtet att plocka svamp och bär eller gå på skogspromenader utanför anlagd väg. Man får inte heller bedriva orienterings- eller motortävling eller ha rid-, kör- eller hundtävlingar i skog och mark. Guidade natur- och kulturvandring i skog och mark är inte tillåtna, inte heller att bada på icke allmän badplats.

Jordbruksverket: Åtgärder och begränsningar i smittad zon.

Vem kan få ersättning?

När Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om restriktioner och krav som nu är fallet har djurägare rätt till ersättning. Det är dock bara den som är direkt och primärt drabbas av ett beslut enligt epizootilagen som kan få ersättning från Jordbruksverket. Ersättning utgår inte enligt regelverket till tredje man på grund av följdskador.

Fler nyheter från Företagarna