För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Uppdatera digitaliseringspolitiken med mål om automatisering

Publicerad 25 okt 2023
Digitaliseringspolitiken behöver fokusera på möjligheterna inom automatisering, skriver Företagarna i Dagens Samhälle.

Det finns stora möjligheter att effektivisera myndighetsutövning och offentliga tjänster genom att använda sig av automatisering. Det skriver Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat, i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Automatisering innebär att ett system eller en mjukvara används i en process, i stället för att arbetsmoment utförs manuellt. Digitalisering och artificiell intelligens flyttar snabbt fram gränserna för vad som är möjligt att automatisera. Det betyder att mycket av arbetet inom den offentliga förvaltningen går att både förbättra och effektivisera, om det finns en strategi för det. I dag saknas det en sådan. 

AI-tjänsten stoppar felmärkningar och hjälper dig handla rätt

Ökad rättssäkerhet och lägre kostnader 

Behovet av den mänskliga kompetensen försvinner inte med automatisering, utan kan bli mer kvalificerad och jämnare spridd över landet. Om en företagare i dag ansöker om ett serveringstillstånd kan handläggningstiden skilja mer än tio veckor mellan olika kommuner. Den som ansöker om bygglov blir varse att beslutet inte sällan är en rent subjektiv bedömning hos en enskild handläggare. Med automatisering kan utvecklingen gå mot större likvärdighet över landet, ökad rättssäkerhet och lägre kostnader, skriver Erik Östman i debattartikeln. 

Redan i dag finns lovvärda lokala initiativ, som till exempel Nacka kommuns satsning på en bot-funktion för bygglov. Men för att automatiseringens potential ska frigöras krävs enligt Företagarna att regeringen antar ett tydligt mål för digitaliseringspolitiken när det gäller automatisering, samt att den krokar arm med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) angående samordning och gemensamma lösningar. 

Företagarpodden #332: Bli en digital ledare och bemästra AI i ditt företag

Sverige halkar efter 

Det är inte länge tillräckligt att svenska kommuner och statliga myndigheter använder sig av elektroniska myndighetsbrevlådor, digitala ansökningsformulär och liknande. Sverige fortsätter nedåt i EU-kommissionens rankning av digitaliseringsgraden i offentlig sektor. Vi sjunker till sextonde plats medan Turkiet passerar och går från sextonde till tionde. För att bryta den utvecklingen krävs en tydligare digitaliseringspolitik med fokus på automatisering av offentliga tjänster. 

Fler nyheter från Företagarna