För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nu genomförs arbetsmiljöinspektioner i småföretag

Publicerad 30 okt 2023
Arbetsmiljöverket genomför till och med mars inspektioner i mindre nystartade företag med 1–49 anställda för att se till att de arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag för att se hur de arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fotograf: Mia Åkerström/Arbetsmiljöverket.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket inspektioner på små och relativt nystartade företag. Inriktningen på sådana företag pågår från oktober månad fram till och med mars 2024. Det betyder att ett tusental företag kommer att bli inspekterade.  

− Det är omöjligt för Arbetsmiljöverket att inspektera alla företag, så förutom arbetsplatser som bedöms vara riskutsatta arbetar de i riktade projekt. Nu är det mindre företag som är i fokus, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Vad är en arbetsmiljöinspektion? 

För många företagare som får ett brev om en inspektion under de kommande månaderna handlar det om deras första kontakt med Arbetsmiljöverkets inspektörer. Eftersom myndigheten har ett tillsynsuppdrag och kan koppla brister till sanktionsavgifter kan det kännas nervöst. 

Podden Juristerna svarar: Hur förbereder man sig inför en inspektion från Arbetsmiljöverket?  

Arbetsmiljölagen är en ramlag och det är i de många föreskrifterna som det finns detaljerade regler och i vissa fall kombinerade med sanktionsavgifter. Som arbetsgivare är man skyldig att ha kännedom om vilket ansvar man har, men man ska inte heller överdriva hur svårt det är, säger Lise-Lotte Argulander. 

Varför inspekterar Arbetsmiljöverket småföretag? 

Arbetsmiljöverket motiverar inriktningen på små och relativt nystartade företag i inspektionerna med att dessa inte vanligen tar aktivt del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet och att företag med få anställda generellt sett inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Inspektionerna ska därför kretsa kring hur företagen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det är ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. 

− Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet ska företagen se till att ha en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Lise-Lotte Argulander. 

Podden Juristerna svarar: Hur förbereder man sig inför en inspektion från Arbetsmiljöverket?  

Så går en inspektion till  

Rent konkret går en inspektion till så att Arbetsmiljöverket kontaktar företaget och meddelar att de kommer att göra en inspektion. Även om det har rätt att göra oanmälda inspektioner används det tillvägagångssättet när det finns skäl för det. Till exempel om det inkommit information om risker och brister eller om det inträffat en olycka.  

På plats undersöker inspektörerna om arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. De för en dialog om risker och undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna. 

− Man ska inte bli nedslagen om det uppdagas brister. Inspektörerna har hökögon. Det viktiga är att åtgärda bristerna. Man får se positivt på det. Alla tjänar ju på en bra arbetsmiljö, säger Lise-Lotte Argulander. 

Arbetsmiljöverket följer alltid upp inspektioner och ser till att eventuella risker och brister åtgärdats.  

Fakta: Arbetsmiljöinspektion

Arbetsmiljöverket gör oftast anmälda besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. I samband med det informerar myndigheten om vad inspektionen handlar om och hur du kan förbereda dig.  

Arbetsmiljöverket har rätt att göra oanmälda besök. Du som företagare får då inte hindra inspektionen. 

En inspektion kan gå till på olika sätt. Det kan handla om att titta på det dokumenterade arbetsmiljöarbetet och att inspektera delar av arbetsplatsen.  

Förutom inspektören och arbetsgivaren deltar normalt skyddsombudet eller någon annan representant för arbetstagarna. 

Om inspektörerna hittar brister i arbetsmiljön berättar inspektören om dessa, förklarar vilka risker som finns och vilka regler som gäller.  

Finns det brister får arbetsgivaren en skrivelse efter inspektionen. I den beskriver Arbetsmiljöverket bristerna och vilka regler som gäller. Skrivelsen innehåller normalt också information till hjälp för hur arbetsgivaren kan komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.  

Uppföljning sker antingen genom att arbetsgivaren informerar Arbetsmiljöverket eller genom ett nytt besök.   

Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna som upptäckts under inspektion kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud. Det betyder att tvinga arbetsgivaren att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Förelägganden och förbud kan kombineras med vitesbelopp.   

Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas av både arbetsgivare och skyddsombud. 

Källa: Arbetsmiljöverket.

Taggar
Riks Nyhet Övrigt
Fler nyheter från Företagarna