För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Den offentliga affären behöver göra plats för fler

Publicerad 5 okt 2023
Företagarnas deltog nyligen i det stora årliga evenemanget för Sveriges upphandlare, inköpare och företag som vill göra affärer med det offentliga. Upphandling får aldrig bli en liten klubb där ett fåtal aktörer gör affärer till onödigt höga anbudspriser, säger Företagarnas expert Magnus Johansson.
Magnus Johansson pratar om vikten av att småföretag deltar i offentlig upphandling, under Mötesplats Offentliga affärer.

De offentliga aktörerna gör varje år tusentals inköp till ett sammanlagt värde av omkring 800 miljarder kronor. Företagarna eftersträvar och arbetar aktivt för att fler småföretag ska lämna anbud i sådana upphandlingar. Ju fler småföretag som deltar, desto bättre ur flera perspektiv: konkurrens, mångfald, regional utveckling, ekonomisk tillväxt och innovation.

Genom att främja en öppen och konkurrenskraftig miljö syftar offentlig upphandling till att säkerställa att det offentliga får högkvalitativa produkter och tjänster till bästa möjliga pris samtidigt som det privata näringslivet får möjlighet att delta på lika villkor.

− När offentlig upphandling präglas av en öppen och konkurrenskraftig miljö leder det till att det offentliga får högkvalitativa produkter och tjänster till bästa möjliga pris samtidigt som företagen får möjlighet att delta på lika villkor, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Upphandlingsskolan: Magnus Johansson guidar dig igenom upphandlingens olika delar

Rapportlansering mitt i målgruppen 

Nyligen deltog Magnus Johansson i Mötesplats Offentliga Affärer i Stockholm. Mötesplatsen som ägde rum i Nacka Strand är en återkommande konferens och mässa för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor, samt företag som vill göra affärer med dem.

Under det två dagar långa programmet med seminarier, panelsamtal och nätverkande fanns Företagarna representerade med en monter, i panelsamtal och på en programpunkt som handlade om att lansera den nya rapporten Offentlig upphandling och småföretag.

− Mötesplats Offentliga Affärer är ett bra tillfälle för Företagarna att lyfta vikten av småföretags medverkan i offentlig upphandling. Jag har svårt att tänka mig en mer intresserad och kunnig publik att presentera en rykande färsk rapport för än den som var där då, säger Magnus Johansson.  

Rapport: Offentlig upphandling och småföretag

Viktigt att småföretagen deltar 

Rapporten manar till eftertanke bland många upphandlande organisationer. En tredjedel av småföretagen deltar i offentliga upphandlingar, vilket är en marginell ökning från 2015 då Företagarna senast mätte hur stor andel det rör sig om. Rapporten visar också att det offentliga sätter stora hinder i vägen för småföretag genom framför allt irrelevanta krav och onödigt stora upphandlingar. Nästan hälften av företagen tycker att det har blivit krångligare att delta i offentliga upphandlingar.

− Småföretags deltagande i offentlig upphandling är avgörande för vår gemensamma välfärd. Om inte småföretagen bjuds in till upphandlingsbuffén riskerar den offentliga affärer att endast blir en klubb för inbördes beundran som i sin tur leder till färre aktörer och högre anbudspriser, säger Magnus Johansson.

Sluta klippa och klistra – dags att bli kreativ med upphandlingarna

Fler nyheter från Företagarna