podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Därför behöver du en No bullshit policy

Publicerad 15 nov 2023
Entreprenören Saeid Esmaeilzadeh har i det tysta byggt en framgångsrik bolagsgrupp värderad till 7,5 miljarder kronor. Men han är orolig för allt skitsnack som förvirrar i stället för förbättrar vår förståelse av omvärlden och våra företag. Lösningen är en No bullshit policy.
Entreprenören och föreläsaren Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Rickard Eriksson

Saeid Esmaeilzadeh har inte gjort någon klassisk entreprenörsresa. Han föddes i Iran och tvingades fly landet tillsammans med sin familj när han var åtta år. Flykten landade till slut i Stockholmsförorten Husby. Skolan och studier blev den fasta punkten i Saeid Esmaeilzadehs tillvaro, ett fokus som tog honom till Stockholms universitet där han år 2000 disputerade inom materialkemi. Ett par år senare blev han Sveriges då yngsta docent (som 28-åring).

Upptäckte nytt material

I samband med ett misslyckat experiment i labbet upptäckte han ett helt nytt och extremt tåligt material, silikatglas. Upptäckten patenterades och tillsammans med barndomsvännen Ashkan Pouya startade han företaget Diamorph. Sedan 2020 driver Saeid Esmaeilzadeh investmentbolaget Esmaeilzadeh Holding tillsammans med sin syster Mouna. Bolaget investerar och driver bolag i nischade branscher och substansvärdet uppgår i dag till cirka 7,5 miljarder kronor.

Under ett välbesökt frukostmöte arrangerat av Företagarnas lokalförening i Stockholms stad fick Saeid Esmaeilzadeh möjlighet att göra en personlig betraktelse av tillvaron som entreprenör och bolagsbyggare.

- Jag har under hela min karriär som entreprenör anställt folk som har mer erfarenhet än vad jag har. Jag anställer folk som är smartare och jobbar hårdare än vad jag gör. Så varför är det jag som anställer dem i stället för tvärtom? undrar han.

Policy mot skitsnack

Frågan blir hängande i luften ett kort ögonblick innan han fortsätter:

- Under senare tid har jag funderat mycket kring varför jag gör det här. Mina reflektioner har landat i något som jag har formaliserat och kallar No bullshit policy.

Policyn är ett dokument som ska prägla alla de bolag som ingår i Esmaeilzadeh Holding och vara en del av medarbetarnas vardag. Saeid Esmaeilzadeh menar att vår omvärld är fylld av bullshit. Det handlar om ogrundade påståenden som förvirrar i stället för förbättrar vår förståelse av omvärlden, oss själva och våra företag.

- No bullshit policy handlar i grund och botten om att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Den ena är att vara väldigt nyfiken och open minded till allt som kommer i din väg. Var öppen, gräv vidare, försök förstå och avfärda inte en idé hur tokig den än kan låta. Men du ska samtidigt vara hårt granskande, uppmanar han.

Öppen för idéer

Saeid Esmaeilzadeh menar att det just är kombinationen – att både vara öppen för nya idéer och samtidigt ifrågasättande – som är den stora utmaningen för alla företag.

- Min erfarenhet är att det är sällsynt att hitta båda egenskaperna hos en och samma individ. Antingen är man öppen och tolerant, eller kritisk och ifrågasättande.

Mycket av innehållet i No bullshit policy har sina rötter i Saeid Esmaeilzadehs bakgrund som forskare. Han beskriver det som en period då han lärde sig ett förhållningssätt som präglades av nyfikenhet – en vetgirighet som hela tiden krävde att han grävde djupare för att få svar på sina frågor samtidigt som han kritiskt granskade slutsatser som andra hade kommit fram till.

- Jag har byggt bolag inom materialkomponenter, biotechbolag, medicinteknikbolag och it-bolag. Jag har gjort allt möjligt och kan inte vara expert inom allt. Jag försöker i stället att ha ett öppet sinne till det som kommer, jag sätter ihop team med rätt kompetenser.

Implementeringen av No bullshit policy i Esmaeilzadeh Holdings bolag genomförs med hjälp av olika aktiviteter där medarbetarna får möjlighet att träna sina färdigheter i att öppet utforska och tolerera nya idéer. Ett exempel på aktivitet är Omöjliga samtal, ett utbildningstillfälle där medarbetare övar på att försvara idéer som inte nödvändigtvis speglar ens egna övertygelser.

No bullshit policy i 3 steg

Entreprenören Saeid Esmaeilzadeh har skapat en företagspolicy som ska bidra till en företagskultur fri från bullshit – en kultur som ger förutsättningar för en varaktig, motståndskraftig och mätbar ekonomisk utveckling. Arbetet sker i tre steg.

1. Öppen inställning

Esmaeilzadeh Holdings första arbetssätt är en öppen inställning till nya idéer och att nyfiket utforska dem.

2. Kritiskt tänkande

Företagets andra arbetssätt är kritiskt tänkande. Att tänka kritiskt handlar om att upptäcka bullshit, särskilt i de idéer som vi gillar eller vill arbeta vidare med. Det är centralt att medarbetare får möjlighet att utveckla sina färdigheter för att motarbeta propaganda, falska påståenden och pseudovetenskap som riskerar att påverka verksamheten.

3. Dialektiskt förhållningssätt

Det tredje arbetssättet är ett dialektiskt förhållningssätt. Ur motsättningarna mellan en öppen inställning respektive ett kritiskt tänkande uppstår nya lösningar och utveckling. (Reds kommentar: Dialektik är argumenteringskonst i form av tes, antites och syntes.)

Källa: No bullshit policy, en öppen kritisk dialektik vid Esmaeilzadeh Holding AB.

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna