podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Här får du bästa och sämsta servicen

Publicerad 20 nov 2023
Skatteverket och Bolagsverket är bäst i klassen. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen hamnar i botten. Det visar Företagarnas stora myndighetsranking.
Företagarnas expert Erik Östman. Foto: Oskar Omne.

Företagarna genomför regelbundet en undersökning där medlemmarna får bedöma myndigheternas arbete ur ett företagarperspektiv. De tillfrågade får sätta betyg på hur de som företagare upplever service och bemötande samt förtroende hos nio olika myndigheter. Den elfte upplagan av myndighetsrankingen presenterades nyligen och visar en positiv utveckling.

- Resultatet är uppmuntrande, nästan hälften av de granskade myndigheterna når de bästa resultaten som de någonsin har gjort, säger Erik Östman, näringspolitisk expert och ansvarig för myndighetsrankingen hos Företagarna.

Till och med bland landets lägst rankade myndigheter finns det en strimma hopp.

- De myndigheter som presterar sämst har också ökat även om de fortfarande ligger kvar på en låg nivå, konstaterar Erik Östman.

I årets ranking hamnar Skatteverket i topp när det gäller service och bemötande med betyget 4,0 (på en skala där 1 betyder mycket dåligt och 5 mycket bra), att jämföra med 3,8 i mätningen 2021. Bolagsverket kommer tvåa med 3,9 följt av SCB, Polisen och Transportstyrelsen som delar tredjeplatsen med 3,4. Sämst betyg får Migrationsverket med 2,0 (2021: 1,8) samt Arbetsförmedlingen med 2,6 (2021: 2,4).

- Utvecklingen visar att betydelsen av en god service och ett bra bemötande har etablerat sig hos många myndigheter. Skatteverket var tidigt ute när de kom på den briljanta idén: att om vi är trevliga mot folk så kanske de blir mer hjälpsamma tillbaka. Den insikten börjar äntligen andra myndigheter också komma fram till.

Erik Östman lyfter fram Försäkringskassan som en bubblare på årets myndighetsranking.

- De har gjort ett stort hopp, även om det är en bit kvar till toppen. Jag upplever att det från ledningens sida finns en stor självmedvetenhet om de utmaningar och förväntningar som många har på Försäkringskassan. Det är positivt att signalerna om hur viktiga dessa frågor är kommer från högsta ort. Myndigheternas ledarskap är helt avgörande för att nå framgång.

”Service är en del av kärnuppdraget, och det är viktigt att regeringen är tydlig med det”

Migrationsverket fortsätter att vara ett stort frustrationsmoment och tillväxthinder när landets företagare får tycka till om Myndighetssverige.

- Det är uppenbart att Migrationsverket har stora problem när det kommer till deras företagarkontakter. De har exempelvis anmärkningsvärt långa handläggningstider. Här finns stora förbättringsbehov.

Trots att flera myndigheter får bra betyg är det inte läge att slå sig till ro, menar Erik Östman.

- Absolut inte. Även om många företagare är nöjda med service och bemötande finns det en frustration kring långa handläggningstider. Här finns det en stor förbättringspotential hos myndigheterna.

Han pekar också på betydelsen av att politiken tar sitt ansvar.

- Myndigheterna behöver tydliga uppdrag från politikerna om att service och bemötande är viktiga frågor. Företagarna vill att servicefrågan skrivs in i myndigheternas regleringsbrev, det får inte bli en biuppgift. Service är en del av kärnuppdraget, och det är viktigt att det förtydligas från regeringen.

Myndighetsrankingen betonar också sambandet mellan lagstiftning och myndighetsutövning och hur viktigt det är att få bort onödigt regelkrångel.

- För hur bra en myndighet än är – om reglerna är krångliga, snåriga och svåra att bedöma – då kommer man också komma lågt i den här typen av rankingar. Och det budskapet är otroligt viktigt att vi förmedlar tillbaka till politiken, säger Erik Östman.

Fler nyheter från Företagarna