podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Elstöd till företag – arbetet går som planerat

Publicerad 17 mar 2023
Först när regeringen beslutat om den slutgiltiga förordning kommer alla detaljer kring återbetalningen av flaskhalsavgifter till företag i elområde 3 och 4 (elstödet) att komma på plats.
Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt. Fotograf för porträttbilden på Alem Resulovic (beskuren) är Anders Ågren.

På Skatteverket pågår arbetet för fullt med att förbereda myndigheten för att ta emot ansökningar om elstöd (återbetalning av flaskhalsavgifter) från företag i elområde 3 och 4.

Regeringens målsättning är att ansökningsförfarandet ska vara så enkelt och lättillgängligt som möjligt för de sökande, samtidigt som Skatteverket ska ha möjlighet att effektivt kontrollera inkomna ansökningar. Det betyder att handläggare behöver nya rutiner och att en mängd parametrar behöver identifieras, definieras och operationaliseras i IT-system. Det arbetet går enligt plan.Alem_Resulovic.jpg

− Vi inväntar den slutgiltiga förordningen från regeringen, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverkets skatteavdelning.

Öppnar 30 maj

Enligt finansdepartementets promemoria som innehåller förslaget till förordning är det tänkt att ansökan ska kunna göras tidigast den 30 maj och ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023. Den tidplanen är fortfarande aktuell.

− Vi arbetar utifrån de datum som regeringen föreslagit, säger Alem Resulovic.

Momsfrågor väntar på svar

Beräkningsmodellen för hur mycket pengar ett företag kan få är relativt enkel, men det finns enskildheter som kan väcka frågor. Ett exempel är hur företagande i enskild näringsverksamhet ska dela upp förbrukningen av el mellan det som är privat konsumtion och det som är relaterat till näringsverksamheten. Blandad verksamhet och andra momsaspekter är detaljer som just nu befinner sig på skrivbordsstadiet.

− Just nu kan vi inte svara på detaljerade frågor, eftersom vi behöver den slutgiltiga förordningen för att kunna göra det. Vi kommer att säkerställa att företagare har all nödvändig information när ansökningsperioden påbörjas, säger Alem Resulovic.

På Skatteverkets webbplats finns en informationssida om elstöd till företag som uppdateras löpande. Om svaret på en fråga inte finns där innebär det att det inte går att besvara frågan ännu.

Fler nyheter från Företagarna