För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vindkraften ger Ånge vind i seglen

Publicerad 30 maj 2023
Industrietableringar i mångmiljardklassen väntar runt hörnet för Ånge i Västernorrland. Kommunens satsningar på vindkraft har brutit ny mark.
Vindkraftverk. Genrebild. Foto: Shutterstock.com.

På flera ställen i Ånge kommun tornar vindkraftverk upp sig som utropstecken krönta av extra allt. Det har gått fort. Den första parken togs i drift för bara tre år sedan. Nu projekteras, planeras och byggs flera parker.

Alla är inte nöjda, men där vissa upprörs över brutna siktlinjer över bergskammar eller oroas över hur naturvärdet påverkas av exploatering av skogsmark, ser många andra hur kommunens satsning på att dra nytta av vinden ger det lokala företagsklimatet en rejäl skjuts och hur det börjar hända stora saker.

−Byggandet av vindkraftsparker ger jobb åt åkare, grävare, skogsentreprenörer, hotellen och andra serviceföretag här. En del tror att det bara är tillfälliga jobb, men vi ser redan många positiva följder, säger Carina Jonasson, Företagarnas ordförande i Ånge.

Växande framtidstro

Inom kommunalpolitiken hörs allt oftare tal om att det gäller att börja vänja sig vid att tänka som beslutsfattare i en tillväxtkommun i stället för i en avfolkningskommun. I stället för att hantera nedläggningar och utflyttningar gäller det att ha planer för att bygga bostäder och planera utökad samhällsservice.

−Det finns ett momentum i Ånge. Vi ser hur hotell är fullbelagda och hur vindkraftsbolagens etableringar ger ringar på vattnet, säger Carina Jonasson.

Vätgassatsning i Ånge

Ett exempel på förändringen är att det brittiska energibolaget RES Renewables, som redan investerat i vindkraft i Ånge och Ljusdal, planerar en mångmiljardsatsning. Företaget vill bygga två stora vätgasfabriker i Ånge. Dels i Alby strax väster om tätorten, dels i Ljungaverk som förr i tiden var känt för sin kemiindustri, men som länge fört en tynande tillvaro. Vätgasfabrikerna är en del av den globala trenden till att ställa om ekonomin i grön riktning och affärsidén med jätteanläggningarna som är planeras i Ånge är att sälja vätgasen till andra företag.

−Vätgasprojekten behöver mycket energi och vi har ju både vattenkraft och nu tillkommer mer vindkraft, säger Carina Jonasson.

Ytterligare en faktor som talar för etableringar i Ånge är att det finns en ny stamnätsstation i närbelägna Tovåsen. Med andra ord finns den elinfrastruktur som krävs på plats. Lägg därtill goda transportmöjligheter på räls.

Grön el lockar etableringar

En annan etablering som det talas mycket om i Ånge är företaget Big Akwa som planerar att producera 6 000 ton hållbart odlad regnbåge med bas i Alby industriområde. I våras startade företaget en tillståndsprocess och säkrade kapital för att gå vidare med den fasen.

−Tillgången på grön el är viktig också för den landbaserade fiskodlingen så vi ser än en gång hur viktig vindkraften blivit här, säger Carina Jonasson.

Likabehandling är viktigt

För en dryg månad sedan presenterade utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft betänkandet Värdet av vinden. Det innehåller flera förslag på hur boende och lokalsamhället ska kunna dra nytta av framtida etableringar genom kompensation till boende nära vindkraftverk, rätt till inlösen av mark och möjlighet för kommuner att ställa krav på investeringar i lokalsamhället. Förslag i den riktningen menar Carina Jonasson är rätt väg att gå. Hon menar dock att det inte är rimligt att det bara är ännu inte byggd vindkraft som ska omfattas.

−Ånge är en kommun som har gått i täten. Om det kommer att införas framtida kompensation för invånare och kommuner som ännu inte byggt vindkraft bör samma regler gälla för alla. Med sådana förutsättningar skulle det vara möjligt att få fler med på tåget även här, säger hon.  

Fler nyheter från Företagarna