För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkommen sänkning av reduktionsplikten

Publicerad 9 maj 2023
Att lägga alla ägg i samma korg genom reduktionsplikten har höjt prislappen på klimatomställningen, och skyhöga drivmedelspriser har drabbat både hushåll och företagare.

Regeringen och Sverigedemokraterna har enats om att minska inblandningen av förnybara bränslen i drivmedlen för att göra det billigare att tanka för företag och hushåll. Från och med årsskiftet kommer den så kallade reduktionsplikten att sänkas till sex procent för både diesel och bensin. I dag ligger den på 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin.  

Företagarna välkomnar beskedet från de fyra Tidö-partierna.  

− Klimatpolitik som fokuserar på en åtgärd inom en sektor – inblandning av biobränslen – för att minska utsläppen är både ineffektiv och kostsam. Den har höjt prislappen på klimatomställningen, och skyhöga drivmedelspriser har drabbat både hushåll och företagare, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet. 

Rapport: Reduktionspliktens framtid. 

Lägre transportkostnader slår igenom i flera led 

Hur mycket billigare en liter diesel eller bensin kommer att bli vid pump återstår att se. Alla siffersatta uppskattningar bör tas med en nypa salt eftersom det råder fri prisbildning på marknaden. På samma sätt som en liter mjölk inte kostar lika mycket överallt finns det inte ett och samma pris för en liter diesel eller bensin. Klart är dock att det är diesel som kommer att få den största förändringen. Regeringen och Sverigedemokraterna skriver på DN debatt att lägre bränslepriser genererar lägre transportpriser som i sin tur gör att andra varor eller tjänster blir billigare, exempelvis livsmedel. 

− Transportkostnader handlar inte bara om inflationstryck, utan även om svensk konkurrenskraft. I ett transportberoende land som Sverige riskerar svenska företag att tappa i konkurrenskraft på grund av höga drivmedelspriser. Det gäller framför allt företag som exporterar, då det är svårt att överföra ökade transportkostnader på kunder utan att tappa marknadsandelar, säger Jennie Albinson.  

Är regeringens klimatpolitik en bromskloss eller en ny väg framåt?

Klimatpolitik och konkurrenskraft måste gå hand i hand 

Enligt Företagarna behöver Sverige föra en politik där minskade utsläpp går hand i hand med ökad tillväxt och ett företagsklimat som främjar innovationer och ny teknik som också kan göra stor skillnad globalt. 

− Sverige har stora möjligheter att gå före i klimatomställningen. Som land har vi lyckats bryta sambandet mellan ökad klimatpåverkan och högre välstånd. Mycket tack vare innovativa företag som har ställt om utan att tappa i konkurrenskraft, har vi under de senaste decennierna kunnat bli både rikare och mer klimatsmarta, säger Jennie Albinsson.    

Se helheten bortom reduktionsplikten  

Reduktionsplikten blir i debatten om Sveriges klimatmål ofta synonymt med ambitionsnivån för politiken. Det är enligt Företagarna en förenkling av verkligheten som gör att viktiga aspekter som har avgörande betydelse för klimatet och tillväxten förbises. Det gäller framför allt EU:s klimatpolitik, där ambitionerna har höjts och regelverken skärps för att EÙ gemensamt ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet. 

− Om Sverige väljer att behålla nationella särlagstiftningar, samtidigt som EU inför skärpta gemensamma regelverk för hela unionen, riskerar vi att fördyra vår klimatomställning, säger Jennie Albinsson. 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna