För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagsbarometern laddar om

Publicerad 12 maj 2023
Nästa år fyller Småföretagsbarometern 40 år. Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen levererar värdefulla insikter. Snart släpps årets rapporter för konjunkturen i samtliga län.

Den 4 maj släppte Företagarna årets upplaga av Småföretagsbarometern i samarbete med Swedbank och Sparbankernas riksförbund. Den sammanvägning av situationen inom sysselsättning, orderingång och omsättning som bildar småföretagens konjunkturindikator visar för sjätte året i rad ett värde under det historiska genomsnittet. Rapporten slår fast att nedgången i ekonomin är påtaglig och att småföretagarna själva bedömer att lönsamheten närmar sig de lägsta nivåerna sedan 1990-talskrisen.

Småföretagsbarometern 2023

Av rapporten framgår inte regionala variationer. En sådan nedbrytning av data med redovisningar län för län kommer att släppas den 7 juni i den andra delen av Småföretagsbarometern. Det är ett nytt upplägg, berättar Företagarnas statistiker Martin Daniels.

−Vi valde ett nytt upplägg i år för att kunna presentera resultaten snabbare än tidigare år. Konjunkturmätningar är färskvara så ju snabbare resultaten kan presenteras desto bättre.

Regionala variationer i Småföretagsbarometern

De nationella resultaten i rapporten har i år tagits fram utifrån halva urvalet, 2 000 företagsintervjuer. Det är ett tillräckligt underlag för att presentera nationella resultat med bra kvalitet.

−Den slutliga statistiken, när vi samlat in samtliga 4 000 företagsintervjuer, visar enbart små skillnader på de nationella resultaten som bygger på halva urvalet. Det stora urvalet på 4 000 intervjuer används för att kunna ta fram regionala resultat.

Vilka regionala variationer som finns i Småföretagsbarometern i år kommer att framgå när de länsvisa rapporterna publiceras den 7 juni. Martin Daniels kan dock säga så mycket som att det brukar finnas skillnader.

−Ja, det brukar vara stora regionala skillnader i resultaten. Men utvecklingen i regionerna hänger också ihop med hur konjunkturen utvecklas nationellt. Dessutom ser vi stora skillnader i utvecklingen i olika branscher. 

Småföretagens lönsamhet nere på 1990-talets krisnivåer

Bearbeta, analysera och leverera

Som statistiker är det Martins jobb att bearbeta och analysera all data. Småföretagsbarometern är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas riksförbund och det är Novus som tar fram underlaget.

−Jag bearbetar och analyserar dataunderlaget från Novus och beräknar alla nettotal. Det är utvecklingen av nettotalen som vi följer över tid. Vi har en nästa fyrtio år lång tidsserie som byggts på sedan 1985 så det är viktigt att statistiken uppdateras på rätt sätt så att tidsserierna förblir intakta.

Den största utmaningen i arbetet med att ta fram Småföretagsbarometern är mängden data.  

−Det är ett stort dataunderlag och många rapporter. Just nu skriver vi varje länsrapport, men det skulle underlätta stort om vi kunde automatisera fler moment, inte minst i framtagningen av resultat och rapporter per län.

Kontinuitet och förnyelse

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen. Undersökningen omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Att den fyller fyrtio nästa år innebär att det finns en unik mängd data som hanteras varsamt.

−Det är en stor och tidskrävande undersökning som genomförs med telefonintervjuer. Varje år ställer vi också kompletterande frågor till de ordinarie frågorna för att fånga upp aktuella frågor och få en fördjupad kunskap om företagens nuvarande situation. 

Fler nyheter från Företagarna