För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagens lönsamhet nere på 1990-talets krisnivåer

Publicerad 4 maj 2023
Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan.

För sjätte året i rad visar konjunkturindikatorn i rapporten Småföretagsbarometern ett värde under det historiska genomsnittet. Nedgången i ekonomin är påtaglig och småföretagarna själva bedömer att lönsamheten närmar sig de lägsta nivåerna sedan 1990-talskrisen.


Även framtidsutsikterna har förmörkats med risk för att det kan bli en större nedgång än vad småföretagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas samtidigt som bostadsbyggandet faller. Orderingången i småföretagen har snabbt fallit tillbaka under 2023 efter uppgången i fjol.Johan_Grip_rund.jpg

− Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Ur Småföretagsbarometern: Småföretagen står inför nya utmaningar

Många branscher går dåligt

Flera branscher har nu betydande utmaningar. Mest negativa är företagen inom handel, transport, hotell och restaurang och bygg där drygt vart tredje företag räknar med en krympande orderingång.

− Vi ser att det går dåligt för branscher som redan hade det tufft under pandemin, som detaljhandel och hotell och restaurang när hushållens köpkraft urholkas. Byggbranschen som klarade sig bra under pandemin kommer nu att drabbas hårt av ett minskat bostadsbyggande, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Ur Småföretagsbarometern: Sysselsättningstillväxten har stannat upp

Utbredd arbetskraftsbrist trots konjunkturnedgång

Arbetskraftsbrist är fortfarande en stor utmaning för många företag. En tredjedel av småföretagen uppger att bristen på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för företagets expansion. Svårigheter att rekrytera arbetskraft är ett hinder som genomsyrar samtliga delbranscher.

− Trots att många företagare befinner sig i ett ansträngt läge är det få företag som planerar att säga upp personal eller minska sina anställdas löner. Det tyder på att kompetensbristen är stor och företagarna värderar sina anställda högt, säger Johan Grip.

Ur Småföretagsbarometern: Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder

Var tredje företagare uppger försämrad privatekonomi

Var tredje företagare upplever att deras privatekonomi har försämrats och många använder sin privatekonomi som buffert för att företaget ska klara sig. Företagens minskade lönsamhet och företagarnas försämrade privatekonomi innebär minskade buffertar för både företaget och den enskilde företagaren, vilket försämrar företagarnas förmåga att klara en längre lågkonjunktur.

−Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned och att en tredjedel av företagarna uppger att deras privatekonomi har försämrats det senaste året, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

Ur Småföretagsbarometern: Sämre företagsaffärer slår mot privatekonomin

Om Småföretagsbarometern

Varje år presenterar Företagarna rapporten Småföretagsbarometern, i samarbete med Swedbank  och Sparbankernas riksförbund. Småföretagsbarometern  undersöker företagsklimatet för småföretagare och var småföretagen ser att det finns störst möjligheter och mest problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag. Det är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna