För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förenkla ägarskifte i företagen

Publicerad 14 jun 2023
I de drygt 50 000 företag där företagsledaren är över 65 år arbetar 200 000 personer. Många av dessa företag står inför en potentiellt krånglig process: ägarskiftet. Det visar Företagarnas nya rapport.

Mycket tyder på att antalet ägarskiften i svenska företag kommer att öka de kommande åren på grund av demografiska orsaker, men en stor andel av företagarna underskattar tiden det tar att genomföra ett ägar- eller generationsskifte. Därför behövs reformer för att underlätta ägarskiften. Det framgår av rapporten Dags att tänka på refrängen? Ägar- och generationsskiften i svenska företag, som Företagarna släpper i dag.

Patrick.png

– Det behövs förbättrade informationsinsatser för att alla ska kunna klara utmaningen. Till exempel skulle råd om hur man förbereder ägarskifte kunna lyftas fram bättre på myndighetsportalen verksamt.se, säger Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert på Företagarna.

Andra åtgärder som Företagarna efterlyser är förändrade skatteregler, i synnerhet förkortning av karens- och trädakraven i 3:12-reglerna samt förbättrade möjligheter till finansiering, bland annat genom lokala bankkontor.

Läs rapportens förslag på åtgärder.

Var sjunde företagsledare är över 65 år


Orsaken till att många ägarskiften i företag sannolikt väntar är att många företagare jobbar längre än den traditionella pensionsåldern på 65 år. Rapporten visar att var sjunde företagsledare är över 65 år, och i de 53 000 företag de leder arbetar 200 000 personer.

Ur rapporten: Sveriges företagsledares ålder.

En påtagligt ökad andel av företagarna anger att de diskuterat ägarskifte i familjen och med sin revisor, medan andelen som inte förberett sig på något sätt minskat med en tredjedel jämfört med tidigare undersökningar. Tre av fyra bedömer att ett ägarskifte tar max två år – men för ägarledda företag handlar det ofta snarare om fem år eller mer.

Förändra karens- och trädakrav

2019 genomfördes nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag. Det innebär att det är samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter företag inom eller utom familjen.

– De förändringar i skattelagstiftningen som genomfördes 2019 har gjort generationsskifte i familjen mer attraktivt. Ytterligare förändringar är dock nödvändiga. Kravet på att företagaren måste vara borta från verksamheten i fem år för att undvika hög beskattning vid överlåtelsen borde minskas till en kortare period. säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna