För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tvinga inte fram e-fakturering

Publicerad 14 feb 2023
Ett lagkrav på e-fakturering vore en omotiverad inskränkning i avtalsfriheten.

I en hemställan till regeringen meddelar Bolagsverket, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Skatteverket att de vill se en särskild utredare ta sig an förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura. Myndigheterna avser då både fakturering mellan företag och fakturering från den offentliga förvaltningen till företag. Sedan tidigare finns ett lagkrav på obligatorisk e-faktura mellan statliga myndigheter. 

”Det är angeläget att den föreslagna utredningen påbörjas så snart som möjligt” skriver de tre myndigheterna i sin hemställan. 

Företagarna är kritiska till att införa ett lagkrav på e-fakturering mellan företag.  

− I grunden vore ett lagkrav en inskränkning i avtalsfriheten. Utgångspunkten måste vara att det är upp till privata företag som gör affärer med varandra att själva avtala om hur de vill fakturera, säger Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling.  

I dag hanterar många företag i sin fakturering genom pappersfakturor eller e-post med en pdf-bilaga. Det sistnämnda är inte att förväxla med e-faktura. Definitionen av en e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. 

− Att tvinga på alla företag ett system när dagens metoder inte krånglar innebär en kostsam och onödig arbetsbörda som knappast gynnar företagen, säger Erik Östman. 

I sin hemställan konstaterar Bolagsverket, Digg och Skatteverket att marknaden inte klarar av att driva digitaliseringen av e-faktureringsfunktionalitet utan yttre krav i form av lagstiftning och tydligare ledning från det offentliga. De konstaterar även att EU-kommissionen har lämnat ett förslag, om ändring av momsdirektivet som – om det antas – kommer att göra det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Detta borde enligt myndigheterna leda till lagkrav även vid inhemsk handel. 

– Det kan finnas många praktiska anledningar till att ett företag inte använder e-fakturering och att tvinga dem till det är inte rimligt. Framtida regler om gränsöverskridande handel kan inte heller göras till modell för affärer som görs inom Sverige, säger Erik Östman.

Enligt Företagarna vore det rimliga att regeringen direkt avfärdar myndigheternas hemställan.

– Om ett förslag som detta trots allt ska utredas måste konsekvenserna för företagen grundligt belysas. Man kan verkligen ställa sig frågan vem en sådan här lagstiftning skulle vara till för, säger Erik Östman. 

Fler nyheter från Företagarna