För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pengar tillbaka för elkostnaderna till sommaren

Publicerad 21 feb 2023
Regeringen har nu arbetat fram ett förslag på hur företag ska kunna kompenseras för de höga elkostnaderna.

Den 30 maj, det är det preliminära datum som regeringen nu gått ut med för när företag ska kunna börja ansöka om att få tillbaka pengar från flaskhalsintäkter för de överdebiterade elräkningarna. Hur lång handläggningstid det sedan blir är oklart. 

 − Det är bra att regeringen äntligen kan kommunicera ett datum så att alla företag har något att utgå från. Det har vi efterfrågat ända sedan i höstas, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip. 

Behovet av snabba lättnader kvarstår

I december sade Företagarna att det sannolikt skulle dröja till sommaren innan företagen får pengarna utbetalda, vilket nu visar sig stämma. Johan_Grip_rund.jpg

− Vi har föreslagit sänkt elskatt och moms och sänkt arbetsgivaravgift för att lätta på företagens kostnadsmassa här och nu. Det behovet kvarstår, säger Johan Grip. 

I och med att två promemorior nu gått ut på remiss står det klart dels att det blir ett ansökningsförfarande, dels att det är Skatteverket som förslås vara den myndighet som administrerar och betalar ut pengarna.  

− Det är välkommet att regeringen hörsammat Företagarnas förslag om att låta Skatteverket sköta administrationen av återbetalningarna", säger Johan Grip. 

Kreditering på skattekontot

Pengarna ska tillgodoräknas företagen genom kreditering på skattekontot. Om det finns ett överskott på skattekontot efter att det så kallade ”stödet” har beviljats, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut om det inte finns något hinder mot utbetalning. 

Det är endast företag i elområde 3 och 4 som kommer att kunna ansöka om återbetalning. Ett krav är att företaget hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. Återbetalning föreslås utgå med 79 öre per kilowattimme i elområde 4 och 50 öre per kilowattimme i elområde 3. 

− Företagarna är en remissinstans för de två promemorior som nu gått ut på remiss och vi kommer att gå igenom underlagen noga. Vi vet sedan tidigare att det är i det finstilta problemet för tillämpningen kan dölja sig, säger Johan Grip.  

Ett problem som redan identifierats är att fastighetsbolag som har uttagspunkten varifrån ersättningen beräknas lätt slår i taket på 22 miljoner kronor per elslutkund, vilket gör att de företag som fastighetsbolaget i sin tur fakturerat kan bli utan kompensationen, trots att företagen stått för kostnaden.   

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna